Документи

ПОЛОЖЕННЯ про галузеві експертні ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
ПОРЯДОК висування кандидатур і обрання членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
СКЛАД конкурсних комісій з відбору членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
ПЕРЕЛІК галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, що утворюються, та їх кількісний склад;
ЗАЯВА–АНКЕТА про участь у конкурсі з відбору членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
Зразок заяви ГЕР для НПП;
Зразок заяви ГЕР для роботодавців;
Зразок заяви ГЕР для студентів;
Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG).