Рішення і Положення

Рекомендації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти стосовно запровадження внутрішньої системи забезпечення якості;
Проект ПОЛОЖЕННЯ про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти;
Проект ПОРЯДКУ скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня;
ПОРЯДОК відбору експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитацій освітніх програм;
Положення щодо визначення критеріїв для погодження Переліку іноземних акредитаційних агентств чи агентств забезпечення якості вищої освіти, які видають сертифікати про акредитацію, що визнаються в Україні;

ПОРЯДОК погодження стандартів вищої освіти Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти;

Порядок оскарження рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
ПОЛОЖЕННЯ про галузеві експертні ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
ПОРЯДОК висування кандидатур і обрання членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
Розпорядження від 10.07.2019.