Меню Закрити

Моніторингові справи

 1. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
 2. Донецький національний університет імені Василя Стуса
 3. Київський національний торговельно-економічний університет
 4. Київський національний університет будівництва і архітектури
 5. Київський національний університет культури і мистецтв
 6. Львівський національний університет імені Івана Франка
 7. Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
 8. Національна металургійна академія України
 9. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
 10. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 11. Національний університет «Львівська політехніка»
 12. Національний університет «Одеська юридична академія»
 13. Національний університет «Острозька академія»
 14. Національний університет фізичного виховання і спорту України
 15. Національний фармацевтичний університет
 16. Одеський національний медичний університет
 17. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
 18. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
 19. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
 20. Ужгородський національний університет
 21. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича