Меню Закрити

Вартість процедури акредитації освітньої програми

Кошторисна вартість акредитації однієї освітньої програми  впродовж січня-серпня складала 63 437,68 грн. У цю суму включено 15 000,00 грн. як орієнтовну вартість відрядження експертів до закладу вищої освіти для проведення виїзної експертизи. Реальна вартість відряджень експертів у першому кварталі 2020 року склала значно менше, а починаючи з кінця березня 2020 року, майже всі акредитаційні експертизи здійснювалися в дистанційному форматі з використанням технічних засобів відеозв’язку. Відповідно, реальна вартість однієї акредитаційної експертизи, проведеної впродовж квітня-серпня 2020 року склала 48 437,68 грн.

Вартість кожної складової кошторису акредитаційної процедури встановлено Положенням про акредитацію освітніх програм, яке затверджене Наказом МОН від 11.07.2019  № 977.

З кошторисом акредитаційної процедури (чинним впродовж січня-серпня 2020 року) можна ознайомитися тут.

Вартість кожної складової кошторису акредитаційної процедури встановлено Положенням про акредитацію освітніх програм, яке затверджене Наказом МОН від 11.07.2019  № 977.

Сума кошторису залежить від встановленого Верховною Радою України рівня мінімальної заробітної плати. Разом зі зміною суми мінімальної заробітної плати 1 вересня 2020 року також змінилася кошторисна вартість акредитаційної процедури. Зважаючи на те, що орієнтовна вартість відрядження експертів виявилася завищеною, в новому кошторисі її зменшено до 12 000,00 грн. Тому вартість нового кошторису складає 63 256,06 грн.

З кошторисом акредитаційної процедури (чинним впродовж вересня-грудня 2020 року) можна ознайомитися тут. Звертаємо увагу, що при акредитації двох або більше освітніх програм однієї спеціальності та одного рівня вищої освіти діє інший кошторис (для двох програм і для трьох)

До кінця 2020 року передбачається, що майже всі акредитаційні експертизи здійснюватимуться і надалі в дистанційному форматі з використанням технічних засобів відеозв’язку. Тому реальна вартість процедури акредитації для однієї освітньої програми впродовж вересня-грудня 2020 року складатиме 51 256,06 грн.

Більша частина вартості акредитаційної процедури становить оплата праці експертної групи. Із загальної вартості 51 256,06 грн., 77,5% (отже 37 256,06 грн.) виплачується експертам – науково-педагогічним і науковим працівникам, а також здобувачу вищої освіти, які проводили акредитаційну експертизу відповідної освітньої програми.

Крім оплати експертній групі, кошторис акредитаційної експертизи також передбачає оплату праці члена Галузевої експертної ради (ГЕР), який підготував експертний висновок щодо можливості акредитувати відповідну освітню програму, в сумі 1500,00 грн. Звертаємо увагу, що ця сума – це лише оплата праці доповідача ГЕР; інші члени ГЕР також отримують винагороду, сума якої залежить від кількості акредитаційних справ, розглянутих відповідною ГЕР за попередній період.

До кошторису процедури акредитації освітньої програми включено «послуги організаційного характеру». До 1 вересня 2020 року вартість цих послуг складала 9 466,00 грн, а після 1 вересня 2020 року склала 10 000,00 грн.

На наступному графіку зображено розподіл витрат спеціального фонду Національного агентства отриманих від закладів вищої освіти за статтею «послуги організаційного характеру» (отже, крім оплати праці експертів з акредитації та доповідачів ГЕР).

На графіку вказано розподіл витрат за період з останнього кварталу 2019 року (коли розпочалася діяльність Агентства з акредитації освітніх програм) до кінця третього кварталу 2020 року. За цей час за статтею кошторису «послуги організаційного характеру» нараховано 9 092 184,00 грн., але (поки що) фактично отримано 6 951 242,00 грн. Сподіваємося, що заклади вищої освіти закриють свою заборгованість перед Національним агентством найближчим часом, і обов’язково до кінця 2020 року.

У 2019 році у деяких закладів вищої освіти виникли труднощі із вчасною компенсацією витрат експертів з акредитації на відрядження. Зараз секретаріат Національного агентства здійснює заходи, щоб допомогти закладам вищої освіти закрити свою заборгованість з 2019 року, але прийнято рішення, що експерти з акредитації не повинні страждати через заборгованість закладів. Тому, в 2020 році витрати експертів, які проводили акредитаційні експертизи в 2019 році, були компенсовані Національним агентством за рахунок коштів отриманих від закладів за послуги організаційного характеру.

Упродовж звітного періоду за рахунок цих коштів здійснювалася оплата праці тренерів Національного агентства, модераторів дистанційних акредитаційних експертиз, членів ГЕР і тих 15 членів Національного агентства, які не працюють в Агентстві на постійній основі. Також значна частина коштів із статті «послуги організаційного характеру» була витрачена на комунальні та експлуатаційні послуги, послуги з підтримки інформаційних систем Агентства і на придбання товарів для поточних потреб.