Меню Закрити

Комітет з питань оцінювання якості вищої освіти

Склад:

  1. Бутенко Андрій Петрович
  2. Єременко Олена Володимирівна
  3. Золотарьова Ірина Олександрівна
  4. Янсе Лілія Амінівна
  5. Колеснікова Олена Валеріївна
  6. Медведєв Володимир Костянтинович

Сфера діяльності:

розглядає питання та вносить на розгляд Національного агентства подання щодо:

– формування вимог до системи забезпечення якості вищої освіти;

– аналізу якості освітньої діяльності закладів вищої освіти;

– формування критеріїв оцінки якості освітньої діяльності, у тому числі наукових здобутків, закладів вищої освіти, за якими можуть складатися рейтинги закладів вищої освіти;

– надання закладу вищої освіти статусу національного;

– встановлення відповідності діяльності національного закладу вищої освіти критеріям, визначеним Кабінетом Міністрів України, для підтвердження чи позбавлення його статусу національного;

– внесення Кабінетові Міністрів України подання щодо надання національному закладу вищої освіти статусу дослідницького;

– встановлення відповідності діяльності дослідницького закладу вищої освіти критеріям для підтвердження чи позбавлення його такого статусу;

– оприлюднення тексту доповіді про якість вищої освіти в Україні, її відповідності завданням сталого інноваційного розвитку суспільства, звіту про діяльність Національного агентства;

– ініціювання обговорення з Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України та закладами вищої освіти пропозицій щодо законодавчого забезпечення якості вищої освіти.