Меню Закрити

Комітет з питань стандартів та економіки вищої освіти

Склад:

  1. Колеснікова Олена Валеріївна
  2. Стукало Наталія Вадимівна
  3. Длугопольський Олександр Володимирович
  4. Золотарьова Ірина Олександрівна
  5. Смирна Леся В’ячеславівна
  6. Алькема Віктор Григорович
  7. Авшенюк Наталія Миколаївна
  8. Моркляник Богдан Васильович
  9. Фесенко Лідія Сергіївна
  10. Цвіліховський Микола Іванович

Сфера діяльності:

розглядає питання та вносить на розгляд Національного агентства подання щодо:

– формування за поданням закладів вищої освіти (наукових установ) пропозиції, у тому числі з метою запровадження міждисциплінарної підготовки, щодо переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на відповідних рівнях вищої освіти, і подання його МОН;

– погодження розроблених МОН стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти за кожною спеціальністю;

– формування єдиної бази даних запроваджених закладами вищої освіти спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на кожному рівні вищої освіти;

– участі в установленому законом порядку у формуванні показників державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою за рівнями вищої освіти та спеціальностями з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях на ринку праці