Меню Закрити

Рішення і Положення

І. Рішення

 1. Проект змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. #912;
 2. Рішення національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за скаргами Бабкіної О.П. , Федорової О.А. та Плетнецької А.О. стосовно Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;
 3. Рішення від 1 жовтня 2019 р.;
 4. Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 27 листопада 2019 р. стосовно узгодження процесів ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм;
 5. Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 27 листопада 2019 р. з приводу гуманітарної складової освітнього процесу, дотримання мовного законодавства та інших законів України;
 6. Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 27 листопада 2019 р. про акредитацію ЗВО Українська інженерно-педагогічна академія;
 7. Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 27 листопада 2019 р. про акредитацію НУ “Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України”;
 8. Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з приводу рекомендацій для закладів вищої освіти, експертів і членів галузевих експертних рад;
 9. Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за скаргою Мішалова В.Д. від 23.12.2019 р.

ІІ. Положення

 1. ПОЛОЖЕННЯ про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти;
 2. ПОЛОЖЕННЯ щодо визначення критеріїв для погодження Переліку іноземних акредитаційних агентств чи агентств забезпечення якості вищої освіти, які видають сертифікати про акредитацію, що визнаються в Україні;
 3. ПОЛОЖЕННЯ про галузеві експертні ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

ІІІ. Рекомендації

 1. Рекомендації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти стосовно запровадження внутрішньої системи забезпечення якості;
 2. Рекомендацій ЗВО щодо розвитку систем забезпечення академічної доброчесності;
 3. Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми;
 4. Лист стосовно надання освітнім програмам зразкової акредитації.

ІV. Порядок

 1. Проект ПОРЯДКУ скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня;
 2. ПОРЯДОК відбору та ведення реєстру експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитацій освітніх програм;
 3. ПОРЯДОК погодження стандартів вищої освіти Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти;
 4. ПОРЯДОК оскарження рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
 5. ПОРЯДОК висування кандидатур і обрання членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (зі змінами).

V. Розпорядження

 1. Розпорядження від 10.07.2019.

VІ. Корисні матеріали

 1. Форма відомостей про самооцінювання освітньої програми;
 2. Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для ЗВО);
 3. Склад конкурсних комісій з відбору членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.