Меню Закрити

Рішення і Положення

І. Рішення

 1. Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо часу звернення із попереднім повідомленням про намір акредитувати освітні програми рівня бакалавр від 14 квітня 2021 року
 2. Проект змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. #912
 3. Рішення національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за скаргами Бабкіної О.П. , Федорової О.А. та Плетнецької А.О. стосовно Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;
 4. Рішення від 1 жовтня 2019 р.
 5. Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 27 листопада 2019 р. стосовно узгодження процесів ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм;
 6. Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 27 листопада 2019 р. з приводу гуманітарної складової освітнього процесу, дотримання мовного законодавства та інших законів України
 7. Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 27 листопада 2019 р. про акредитацію ЗВО Українська інженерно-педагогічна академія
 8. Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 27 листопада 2019 р. про акредитацію НУ “Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України”
 9. Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з приводу рекомендацій для закладів вищої освіти, експертів і членів галузевих експертних рад
 10. Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за скаргою Мішалова В.Д. від 23.12.2019 р.
 11. Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо повноважень при прийнятті рішень про акредитацію освітніх програм від 03.03.2020 р.

ІІ. Положення

 1. ПОЛОЖЕННЯ про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (чинне)
 2. Проєкт ПОЛОЖЕННЯ про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (поданий до МОН на затвердження 10.06.2021)
 3. ПОЛОЖЕННЯ щодо визначення критеріїв для погодження Переліку іноземних акредитаційних агентств чи агентств забезпечення якості вищої освіти, які видають сертифікати про акредитацію, що визнаються в Україні
 4. ПОЛОЖЕННЯ про галузеві експертні ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
 5. ПОЛОЖЕННЯ про консультативну раду при Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти

ІІІ. Рекомендації

 1. Рекомендації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти стосовно запровадження внутрішньої системи забезпечення якості
 2. Рекомендації ЗВО щодо розвитку систем забезпечення академічної доброчесності
 3. Рекомендації щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми
 4. Лист стосовно надання освітнім програмам зразкової акредитації

ІV. Порядок

 1. ПОРЯДОК розгляду заяв про переоформлення сертифікатів про акредитацію освітніх програм
 2. ПОРЯДОК формування графіку прийняття заяв про акредитацію освітніх програм
 3. Проект ПОРЯДКУ скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня
 4. ПОРЯДОК відбору та ведення реєстру експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитацій освітніх програм
 5. ПОРЯДОК погодження проєктів стандартів вищої освіти Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти
 6. ПОРЯДОК оскарження рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
 7. ПОРЯДОК висування кандидатур і обрання членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (зі змінами)

V. Накази і розпорядження

 1. Наказ від 28.04.2020
 2. Наказ від 23.04.2020
 3. Наказ від 25.03.2020
 4. Наказ від 12.03.2020
 5. Наказ від 11.03.2020
 6. Розпорядження від 10.07.2019

VІ. Корисні матеріали

 1. Форма відомостей про самооцінювання освітньої програми
 2. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)
 3. Інформація про погодження стандартів вищої освіти Національним агентством