Рішення і Положення

Рекомендації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти стосовно запровадження внутрішньої системи забезпечення якості;
Проект змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. #912;
Мотивувальний висновок Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 1 жовтня 2019р.;
Рішення від 1 жовтня 2019р.;
ПОЛОЖЕННЯ про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти;
Критерії оцінювання якості освітньої програми;
Глосарій;
Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми;
Форма відомостей про самооцінювання освітньої програми;
Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для ЗВО);
Проект ПОРЯДКУ скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня;
ПОРЯДОК відбору експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитацій освітніх програм;
Положення щодо визначення критеріїв для погодження Переліку іноземних акредитаційних агентств чи агентств забезпечення якості вищої освіти, які видають сертифікати про акредитацію, що визнаються в Україні;

ПОРЯДОК погодження стандартів вищої освіти Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти;

Порядок оскарження рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
ПОЛОЖЕННЯ про галузеві експертні ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
ПОРЯДОК висування кандидатур і обрання членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (зі змінами);
Склад конкурсних комісій з відбору членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
Розпорядження від 10.07.2019;
Рішення Комітету з питань етики стосовно звинувачень у плагіаті членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
Рішення Комітету з питань етики стосовно співробітника Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Пархоменко Т. С.;
Мотивувальний висновок Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 24.07.19;
Окрема думка Євстіфеєва М.І. щодо рішення Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 24.07.19.