Електронні форми

Шановні колеги!

Повідомляємо, що Положення про акредитацію освітніх програм затверджене Наказом МОН № 977 від 11.07.2019 та набрало чинності з 28.08.2019 року

Відповідно до Положення Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти проводить акредитацію освітніх програм за якими здійснюється підготовка здобувачів першого, другого і третього рівня вищої освіти.

Звертаємо Вашу увагу, що акредитація є добровільною і проводиться з ініціативи закладу вищої освіти. Для проходження акредитації заклади вищої освіти в період з 1 червня до 1 серпня (у 2019 році до 27 вересня) повідомляють Національне агентство про намір акредитуватись виключно в електронній формі. До електронної форми додається сканований лист-повідомлення, у форматі PDF, завірений підписом керівника і є зведеним документом про всі освітні програми, які заклад планує акредитувати у поточному навчальному році.

На основі надісланих повідомлень з 1 жовтня 2019 року, на корпоративну електронну пошту керівникам закладів вищої освіти та гарантам освітніх програм буде надіслано графік акредитації із зазначенням дня подачі заяви про акредитацію кожної освітньої програми, “Форма звіту самооцінювання”, “Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми”, глосарій та інші методичні матеріали, а також відомості для входу в електронну систему.

Графік проведення акредитації та всі методичні матеріали також будуть розміщені на сайті Національного агентства.

Наголошуємо, що секретаріат Національного агентства надає консультації закладам вищої освіти виключно в електронній формі за адресою: accreditation@naqa.gov.ua