Акредитація

Графік доступу до електронних кабінетів та подання  заяв про акредитацію закладами вищої освіти у 2019/2020 н.р.;

Графік доступу до електронних кабінетів та подання заяв про акредитацію закладами вищої освіти у 2019/2020 н.р. (пілотні програми);

Заява від ЗВО, НДІ, інших освітніх установ та організацій;

Положення про акредитацію освітніх програм, розроблений Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти;

Критерії оцінювання якості освітньої програми;

Глосарій;

Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми;

Форма відомостей про самооцінювання освітньої програми;

Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для ЗВО);

Силабус проти РТП;

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG);

Схема процесу акредитації;

ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ про намір акредитувати освітні програми у 2019/2020 навчальному році