Меню Закрити

Акредитація

І. Нормативні і допоміжні документи

 1. ПОЛОЖЕННЯ про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти;
 2. ПОРЯДОК оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів про акредитацію освітньої програми;
 3. Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми;
 4. Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для ЗВО);
 5. Глосарій;
 6. Графік прийняття заяв про акредитацію у 2019/2020 навчальному році;
 7. Рекомендації для експертів Національного агентства стосовно акредитації освітніх програм третього рівня вищої освіти (додаток до “Методичних рекомендацій для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми").

ІІ. Форми документів

 1. Заява від ЗВО, НДІ, інших освітніх установ та організацій;
 2. Форма відомостей про самооцінювання освітньої програми;
 3. Звіт експертів.

ІІІ. Публічна інформація про акредитацію у 2019/2020 н.р.

 1. Реєстр акредитаційних справ;
 2. Накази про призначення експертних груп;
 3. Акредитаційні справи.

IV. Листи-роз’яснення

 1. Щодо особливостей акредитації освітніх програм спеціальностей, шифри яких змінено постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2017 р. №53;
 2. Лист-роз’яснення щодо визнання освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів акредитованими;
 3. Лист-роз’яснення щодо акредитації освітніх програм освітньо-наукового рівня (доктор філософії) у 2019-2020 н.р.;
 4. Лист-роз’яснення щодо процедури проходження акредитації освітніх програм у 2019/2020 році;
 5. Лист-роз’яснення щодо відряджень експертів з акредитації;
 6. Лист стосовно надання освітнім програмам зразкової акредитації;
 7. Лист-роз’яснення щодо сертифікатів про акредитацію.

V. Корисні матеріали

 1. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG);
 2. Силабус проти РТП;
 3. Як створити силабус: 3 корисні ресурси;
 4. Схема процесу акредитації;
 5. Інструкція з накладання КЕП;
 6. Методика зовнішнього незалежного оцінювання процесів забезпечення якості юридичної освіти в Україні;
 7. Що таке Силлабус і для чого він.

VІ. Контакти

accreditation@naqa.gov.ua