Меню Закрити

Акредитація

І. Нормативні і допоміжні документи

 1. ПОЛОЖЕННЯ про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти;
 2. ПОРЯДОК оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів про акредитацію освітньої програми;
 3. Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми;
 4. Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для ЗВО);
 5. Глосарій;
 6. Графік доступу до електронних кабінетів та подання заяв про акредитацію закладами вищої освіти у 2019/2020 н.р. (пілотні програми);
 7. Графік доступу до електронних кабінетів та подання  заяв про акредитацію закладами вищої освіти у 2019/2020 н.р.;
 8. Додаток до Графіка доступу до електронних кабінетів та заповнення форм  відомостей про самооцінювання  у 2019/2020 н.р.;
 9. Додаток до Графіка доступу до електронних кабінетів та заповнення форм відомостей про самооцінювання у 2019/2020 н.р. від 27.11.2019.

ІІ. Форми документів

 1. Заява від ЗВО, НДІ, інших освітніх установ та організацій;
 2. Форма відомостей про самооцінювання освітньої програми;
 3. Звіт експертів.

ІІІ. Публічна інформація про акредитацію у 2019/2020 н.р.

 1. Реєстр акредитаційних справ;
 2. Накази про призначення експертних груп.

IV. Листи-роз’яснення

 1. Щодо особливостей акредитації освітніх програм спеціальностей, шифри яких змінено постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2017 р. №53;
 2. Лист-роз’яснення щодо визнання освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів акредитованими;
 3. Лист-роз’яснення щодо акредитації освітніх програм освітньо-наукового рівня (доктор філософії) у 2019-2020 н.р.;
 4. Лист-роз’яснення щодо процедури проходження акредитації освітніх програм у 2019/2020 році;
 5. Лист-роз’яснення щодо відряджень експертів з акредитації.

V. Корисні матеріали

 1. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG);
 2. Силабус проти РТП;
 3. Як створити силабус: 3 корисні ресурси;
 4. Схема процесу акредитації;
 5. Інструкція з накладання КЕП;
 6. Методика зовнішнього незалежного оцінювання процесів забезпечення якості юридичної освіти в Україні.

VІ. Контакти

accreditation@naqa.gov.ua