Меню Закрити

Акредитація

І. Нормативні і допоміжні документи

 1. ПОЛОЖЕННЯ про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
 2. ПОРЯДОК оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів про акредитацію освітньої програми
 3. Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми
 4. Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для ЗВО)
 5. Глосарій
 6. Графік прийняття заяв про акредитацію у 2019/2020 навчальному році
 7. Рекомендації для експертів Національного агентства стосовно акредитації освітніх програм третього рівня вищої освіти (додаток до “Методичних рекомендацій для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми")

ІІ. Форми документів

 1. Форма відомостей про самооцінювання освітньої програми
 2. Звіт експертів

ІІІ. Публічна інформація про акредитацію у 2019/2020 н.р.

 1. Реєстр акредитаційних справ
 2. Накази про призначення експертних груп
 3. Акредитаційні справи

IV. Листи-роз’яснення

 1. Щодо особливостей акредитації освітніх програм спеціальностей, шифри яких змінено постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2017 р. №53
 2. Лист-роз’яснення щодо визнання освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів акредитованими
 3. Лист-роз’яснення щодо акредитації освітніх програм освітньо-наукового рівня (доктор філософії) у 2019-2020 н.р.
 4. Лист-роз’яснення щодо процедури проходження акредитації освітніх програм у 2019/2020 році
 5. Лист-роз’яснення щодо відряджень експертів з акредитації
 6. Лист стосовно надання освітнім програмам зразкової акредитації
 7. Лист-роз’яснення щодо сертифікатів про акредитацію
 8. Лист-роз’яснення щодо використання інформаційної системи під час проведення акредитації освітніх програм
 9. Лист-роз’яснення щодо участі в засіданні ГЕР
 10. Лист-роз’яснення щодо формування Графіку прийняття заяв про акредитацію освітніх програм на 2020/21 навчальний рік
 11. Лист-роз’яснення щодо надання роз’яснень учасникам акредитаційного процесу
 12. Лист-роз’яснення щодо формування Графіка прийняття заяв про акредитацію освітніх програм у 2020/21 навчальному році

V. Корисні матеріали

 1. Інструкція та особливості проведення акредитаційних зустрічей в дистанційному форматі для ЕГ та ЗВО
 2. Розпорядження “Про затвердження переліку іноземних акредитаційних агентств та агентств із забезпечення якості вищої освіти, які видають сертифікати про акредитацію освітніх програм, що визнаються в Україні"
 3. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)
 4. Силабус проти РТП
 5. Як створити силабус: 3 корисні ресурси
 6. Схема процесу акредитації
 7. Методика зовнішнього незалежного оцінювання процесів забезпечення якості юридичної освіти в Україні
 8. Стандарти та процедурні правила акредитації правничих шкіл
 9. Що таке Силлабус і для чого він

VІ. Контакти

accreditation@naqa.gov.ua