Меню Закрити

Загальна інформація

І. Нормативні і допоміжні документи

 1. ПОЛОЖЕННЯ про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (чинне)
 2. Проєкт ПОЛОЖЕННЯ про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (поданий до МОН на затвердження 10.06.2021)
  1. Проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»
  2. Пояснювальна записка до проєкту наказу
  3. Звіт про результати громадського обговорення
 3. ПОРЯДОК оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів про акредитацію освітньої програми
 4. Рекомендації щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми
 5. Глосарій
 6. Графік прийняття заяв про акредитацію у 2019/2020 навчальному році
 7. Графік подання відомостей про самооцінювання освітніх програм закладами вищої освіти та науковими установами у поточному навчальному році
 8. Рекомендації для експертів Національного агентства стосовно акредитації освітніх програм третього рівня вищої освіти
 9. Політика забезпечення якості діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

ІІ. Форми документів

 1. Звіт експертів

ІІІ. Публічна інформація про акредитацію

 1. Реєстр акредитаційних справ у 2019/2020 навчальному році
 2. Накази про призначення експертних груп
 3. Акредитаційні справи у 2019/2020 навчальному році
 4. Акредитаційні справи у 2020/2021 навчальному році
 5. Сертифікати про акредитацію

IV. Листи-роз'яснення

 1. Щодо особливостей акредитації освітніх програм спеціальностей, шифри яких змінено постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2017 р. №53
 2. Лист-роз’яснення щодо визнання освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів акредитованими
 3. Лист-роз’яснення щодо акредитації освітніх програм освітньо-наукового рівня (доктор філософії) у 2019-2020 н.р.
 4. Лист-роз'яснення щодо процедури проходження акредитації освітніх програм у 2019/2020 році
 5. Лист-роз'яснення щодо відряджень експертів з акредитації
 6. Лист стосовно надання освітнім програмам зразкової акредитації
 7. Лист-роз'яснення щодо сертифікатів про акредитацію
 8. Лист-роз'яснення щодо використання інформаційної системи під час проведення акредитації освітніх програм
 9. Лист-роз'яснення щодо участі в засіданні ГЕР
 10. Лист-роз'яснення щодо формування Графіку прийняття заяв про акредитацію освітніх програм на 2020/21 навчальний рік
 11. Лист-роз'яснення щодо надання роз'яснень учасникам акредитаційного процесу
 12. Лист-роз'яснення щодо формування Графіка прийняття заяв про акредитацію освітніх програм у 2020/21 навчальному році
 13. Лист-роз’яснення щодо формування Графіка прийняття заяв про акредитацію освітніх програм у 2021/22 навчальному році

V. Корисні матеріали

 1. ENQA quality assurance professional competencies framework
 2. The ESG in the changing landscape of higher education
 3. Онлайн-курс «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг»
 4. Онлайн-курс “Як написати якісний звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми"
 5. Інструкція та особливості проведення акредитаційних зустрічей в дистанційному форматі для ЕГ та ЗВО
 6. Розпорядження “Про затвердження переліку іноземних акредитаційних агентств та агентств із забезпечення якості вищої освіти, які видають сертифікати про акредитацію освітніх програм, що визнаються в Україні"
 7. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)
 8. Силабус проти РТП
 9. Як створити силабус: 3 корисні ресурси
 10. Методика зовнішнього незалежного оцінювання процесів забезпечення якості юридичної освіти в Україні
 11. Стандарти та процедурні правила акредитації правничих шкіл
 12. Що таке Силлабус і для чого він
 13. Посібник з акредитації PhD програм
 14. Комплект навчальних матеріалів для підтримки безперервного професійного розвитку співробітників, які беруть участь у програмах забезпечення якості освітньо-наукових програм на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
 15. Європейський підхід до забезпечення якості спільних програм

VІ. Контакти

accreditation@naqa.gov.ua