Меню Закрити

Алькема Віктор Григорович

Алькема Віктор Григорович

Член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Науковець та освітянин в галузі економіки, управлінських технологій, менеджменту. Доктор економічних наук, кандидат технічних наук, професор.

Завідувач кафедри управлінських технологій Університету економіки та права «КРОК», член редколегії фахового видання «Вчені записки Університету «КРОК» та електронного науково-практичного журналу з відкритим доступом «Інтелектуалізація логістики та управління ланцюгами постачань». 

Має понад 25 років викладацького стажу у провідних закладах вищої освіти України. Працював виконавчим директором Нікопольського міського бізнес-центру. Має досвід управління якістю вищої освіти на різних рівнях в закладах вищої освіти, досвід ліцензування та акредитації спеціальностей та освітніх програм гуманітарного, економічного та управлінського спрямування. Працював у складі науково-методичних комісії Міністерства освіти і науки України.

Учасник Консорціуму із удосконалення менеджмент-освіти в Україні (CEUME); проєктів Європейського Союзу Erasmus+ «Синергія освітніх, наукових, управлінських та промислових компонентів для управління кліматом та запобігання зміні клімату» (CLIMAN) та «Україна-Норвегія» за напрямом «Перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх сімей в Україні». 

Автор понад 200 наукових та навчально-методичних публікацій, зокрема, у виданнях, що індексуються в базах даних Scopus та Web of Science.

Нагороджений Почесними знаками Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» та «За наукові досягнення».