Меню Закрити

Доступ до публічної інформації

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти у своїй роботі із запитами про доступ до публічної інформації керується Законами України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», Інструкцією про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти, затвердженої наказом №10 від 22.05.2020, наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 28.02.2020 №3 «Про затвердження розміру витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат».

Законом України «Про доступ до публічної інформації» визначено, що запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

Письмові запити на доступ до публічної інформації подаються до Національного агентства:

  • шляхом надсилання його поштовим відправленням на адресу Національного агентства: вулиця Бориса Грінченка, 1, м. Київ 01001;
  • через поштову скриньку Національного агентства, що розташована за адресою вулиця Бориса Грінченка, 1, м. Київ 01001.

Також запит на доступ до публічної інформації можна заповнити за зразком та надіслати його на електронну пошту public@naqa.gov.ua

В запиті обовязково має бути зазначене:

  • ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  •  підпис і дата за умови подання запиту в письмовій формі.

Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

У разі, якщо Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти не володіє запитуваною інформацією, але йому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язане направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Корисні посилання: