Меню Закрити

Персоналізована модель навчання на основі віртуального навчального середовища інтелектуального викладання «Навчання без обмежень» (SMART-PL)

Контакти:communication@naqa.gov.ua 

Тривалість проєкту: з 1 січня 2023 р. до 31 грудня 2025 р. 

Код проєкту:ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-3 

Програма:  ERASMUS  

Тип дії: розвиток потенціалу вищої освіти 

Крім Національного агентства партнерами проєкту є Львівський національний університет імені Івана ФранкаКриворізький національний університет, Харківський національний університет імені В. Каразіна, Одеський Національний політехнічний університет, Херсонський державний університет, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук, ГО «Українське науково-освітнє IT товариство». 

До складу міжнародних партнерів входять: Талліннський технічний університет (Естонія), Левенський Католицький університет (Бельгія), Вроцлавський технічний університет (Польща). 

Роль Національного агентства у проєкті: 

Національне агентство сприятиме усім заходам проєкту, включаючи розробку спільної політики персоналізованого навчання та використання механізмів формувального оцінювання для університетів-партнерів. Також Національне агентство координуватиме  процес розробки електронних посібників «Методичні рекомендації компетентнісного навчання для студентів освітньої програми» та  братиме участь у внутрішньому аудиті проєкту, а результати проєкту будуть взяті до уваги в процесі прийняття рішень Національним агентством та у розробці подальшої політики діяльності. 

Національне агентство братиме участь у всіх координаційних зустрічах та семінарах; підготовці звітів, фінансовій координації, у заходах з поширення інформації, моніторингу виконання всіх робочих пакетів.  

Важливою є участь у спільній розробці навчальної програми (семінару) «Компетентнісно орієнтоване персоналізоване навчання та формувальне оцінювання в системі забезпечення якості вищої освіти». Агентство має консультативно-дорадчу роль у формуванні спільної політики персоналізованого навчання в університетах. Також Національне агентство відповідальне за розробку 2-х електронних книг: «Посібник з компетентнісної персоналізованої освіти» та «Можливості відкритих освітніх платформ для студентів і викладачів». 

У межах другого робочого пакету Національне агентство надає консультації українським ЗВО щодо розробки політики для персоналізованого навчання студентів і шаблону «Положення для персоналізованого навчання студентів університету, заснованого на компетенціях, і застосування практики формувального оцінювання». 

Відповідно до п’ятого робочого пакету, Національне агентство координує і консультує розробку методичного комплексу для забезпечення запровадженої моделі навчання для 60 пілотних навчальних дисциплін. 
У сьомому пакеті Національному агентству відведено роль поширення інформації про проєкт; розробки рекомендацій щодо реалізації механізмів та надання рекомендацій щодо впровадження механізмів компетентнісного персоналізованого навчання в практиці університетів-партнерів.