Меню Закрити

Спеціальний фонд (в т.ч. інформація про розподіл витрат на проведення процедури акредитації освітніх програм)

Спеціальний фонд Національного агентства наповнюється, в основному, за рахунок плати, отриманої від закладів вищої освіти та наукових установ за послуги з акредитації освітніх програм. Упродовж перших трьох кварталів 2020 року сума надходжень спеціального фонду склала 29 182 922,62 грн.

Із цієї суми 78,1% витрачено на оплату праці експертів з акредитації, членів Галузевих експертних рад (ГЕР), тренерів Національного агентства, модераторів дистанційних акредитаційних експертиз і членів Національного агентства (крім Голови і заступників Голови). Ці кошти було виплачено відповідно до цивільно-правових договорів за конкретну здійснену роботу. Ще 17,1% від витрат спеціального фонду склали обов’язкові нарахування (ЄСВ) і 4,8% (у сумі 1 367 531,50 грн.) було витрачено на оплату товарів і послуг (зокрема експлуатаційних).

Відповідно, оплата праці (в т.ч. обов’язкові нарахування) науково-педагогічних, наукових працівників і здобувачів освіти, залучених безпосередньо до процесу акредитації, склала 95,2% від надходжень спеціального фонду Національного агентства.

Сума видатків спеціального фонду Національного агентства, витрачена на оплату праці (у т.ч. обов’язкові нарахування (ЄСВ)) науково-педагогічних, наукових працівників і здобувачів освіти, залучених безпосередньо до процесу акредитації впродовж січня-вересня 2020 року, склала 27 415 401,54 грн.