Меню Закрити

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти є партнером проекту Еразмус + EDUQAS

Проект «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду у ЗВО» (EDUQAS) має на меті впровадження системи забезпечення якості освіти шляхом розробки ефективних внутрішніх стандартів якості, що сприятимуть підвищенню можливостей працевлаштування студентів університетів країн-партнерів проекту: України та Казахстану. Внутрішня система контролю якості буде ґрунтуватися на аналізі потреб і можливостей казахських та українських ЗВО, досвіді та кращих практиках забезпечення якості в Болонському процесі.

Члени Національного агентства постійно беруть участь у заходах в межах проекту Еразмус+ EDUQAS. Так, наприклад, 6-10 травня 2019 року в Латвійському університеті (Рига) відбувся міжнародний семінар-тренінг, на якому була відпрацьована структура форми самооцінювання відповідно до нових критеріїв акредитації. Також, 11-16 листопада 2019 року члени Національного агентства взяли участь у зустрічі проекту в м. Алмати, Казахстан, де представили перші кроки Національного агентства щодо впровадження нових програм акредитації навчальних програм та обговорили їх з колегами з Бельгії, Швеції, Німеччини, Латвії, Болгарії, Румунії, Казахстану. Вони також були членами команди міжнародних експертів, яка оцінювала навчальну програму «Перекладознавство» Казахського університету міжнародних відносин та мов світу імені Абилай хана.

Національне агентство як виконавець європейського проекту Еразмус+ EDUQAS приділяє велику увагу формуванню мережі стейкхолдерів та залученню їх до роботи в експертних групах. Участь Національного агентства у проекті сприяє інтернаціоналізації та забезпечує обмін досвідом роботи, зокрема із системами забезпечення якості та оцінюванням навчальних програм.

Додаткові матеріали:

Презентація результатів проекту: