Меню Закрити

Положення про акредитацію. Експерти…

Що таке Положення про акредитацію? Це документ на 15 сторінок, який описує весь процес, за яким працює Нац Агентство для перевірки якості освітньої програми у закладі вищої освіти (т.звю зовнішнє забезпечення якості – у кожного університету ще має бути внутрішня система забезпечення якості – без такої системи акредитації точно не буде). Відповідно до законодавства, лише акредитована освітня програма може видавати своїм випускникам диплом державного зразка. Але зважаючи на те, що державний диплом не є обов’язковим в Україні (це нововведення закону «Про вищу освіту» 2014), то й акредитація є добровільною. Обов’язку проходити акредитацію немає. А це означає, що процес акредитації має бути привабливим – хоча навряд чи безболісним, бо покращення якості (а отже зовнішня критика) ніколи не буває абсолютно приємним.

В процесі акредитації освітніх програм є два етапи, на яких залучаються зовнішні експерти: до самої акредитаційної експертизи (виїзної перевірки закладу і програми) і до т.зв. Галузевої експертної ради, яка надає остаточну рекомендацію Агентству щодо акредитації чи відмови в акредитації конкретної програми (таких рішень Агентство може приймати 200-300 в місяць). Таким чином ніхто не відміняв людського фактору – особливо в процесі оцінювання якості освіти. Адже тут люди оцінюють людей. Робитимуть вони це за стандартами і рекомендаціями, які давно відпрацьовані в ЄС (див. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – документ, який тепер є обов’язковим для встановлення практик і процедур забезпечення якості в Україні). Зараз наше завдання – знайти чесних експертів, які готові засвоїти ці процедури і працювати за їх дороговказом.

Повний текст за посиланням.