Меню Закрити

Акредитація освітніх програм у 2019-2020 н.р.

Повідомляємо, що Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затверджене Наказом МОН № 977 від 11.07.2019, уже оприлюднене на сайті “ЛігаЗакон” (доступно за посиланням) і буде офіційно опубліковано 27.08.2019.

30 серпня, після погодження на черговому засіданні Національного агентства, всі українські ЗВО отримають мінімальний пакет нормативних актів, рекомендацій і роз’яснень стосовно всіх процедур акредитації. Туди зокрема будуть включені “Методичні рекомендації щодо застосування критеріїв оцінювання якости освітньої п (для експертів Національного агентства), “Форма звіту самооцінювання”, “Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми” (для закладів вищої освіти), “Рекомендації Національного агентства із забезпечення якости вищої освіти стосовно запровадження внутрішньої системи забезпечення якості”, “Глосарій”.

Положення про акредитацію освітніх програм розроблено на основі Закону України “Про вищу освіту”, в якому передбачено, що акредитація освітніх програм першого, другого і третього рівня вищої освіти здійснюється виключно Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Звертаємо увагу, що Національне агентство не прийматиме заяви про акредитацію напрямів підготовки і спеціальностей (за шифрами, що діяли до 2015 р.), а також освітніх програм, за якими здійснюється підготовка за ОКР “молодший спеціаліст”.

Також звертаємо увагу, що відповідно до недавно затвердженого Положення про акредитацію освітніх програм, заклади вищої освіти у період з 1 червня по 1 серпня кожного року в електронній формі попередньо повідомляють Національне агентство про намір акредитувати освітні програми в наступному навчальному році. У зв’язку з перехідним періодом в організації акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у 2019-2020 навчальному році повідомлення про намір акредитувати освітню програму будуть прийматися з 2 вересня 2019 по 27 вересня включно за електронним посиланням, яке буде розміщено на сайті Національного агентства найближчим часом. Заповнення форми повідомлення про намір акредитувати освітню програму потребуватиме від закладу вищої освіти такої інформації:

– назву та ідентифікаційний код закладу вищої освіти (наукової установи);

– прізвище, ім’я, по батькові ректора (уповноваженої особи) та корпоративну електронну адресу, на яку Національне агентство надсилатиме інформацію про логін і пароль для облікового запису у системі “Акредитація”;

– перелік освітніх програм, що заклад планує акредитувати у поточному році: назва, рівень вищої освіти, ідентифікаційний номер в ЄДЕБО, галузь і спеціальність (спеціалізація – за наявності), вид акредитації (первинна чи повторна), планована дата завершення навчання у поточному навчальному році та інформація про гаранта, а саме прізвище, ім’я по батькові та корпоративну електронну адресу, на яку надійде інформація щодо облікового запису в системі “Акредитація”, і відповідно до якого відкриється доступ до електронної форми “Відомості про самооцінювання” у системі;

– лист-звернення з вищенаведеною інформацією з підписом ректора на офіційному бланку закладу вищої освіти (скан листа додається до форми повідомлення про намір).

На базі отриманих від закладів вищої освіти повідомлень про намір акредитувати освітні програми Національне агентство до 1 жовтня 2019 складе графік прийняття заяв про акредитацію і відкриє доступ до електронних кабінетів, через який заклади подаватимуть відповідні матеріали для акредитації.

Звертаємо увагу, що секретаріат Національного агентства надає консультації закладам вищої освіти винятково в електронній формі. Прохання звертатися за консультаціями з цього питання за електронною адресою: accreditation@naqa.gov.ua