Меню Закрити

Оголошується конкурс до галузевих експертних рад, березень 2023 

Оголошення конкурсу до галузевих експертних рад
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти на заміщення вакансій: науково-педагогічного / наукового працівника, представника роботодавців, представника здобувачів вищої освіти, міжнародного експерта

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти відповідно до Порядку висування, обрання та припинення повноважень членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти оголошує конкурс до галузевих експертних рад (ГЕР) з 27 березня 2023 р. на заміщення вакансій:

02 Культура і мистецтво – 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 026 Сценічне мистецтво;

04 Богослов’я – 1 міжнародний експерт;

05 Соціальні та поведінкові науки – 1 представник роботодавців;

06 Журналістика – 1 представник здобувачів вищої освіти; 1 представник роботодавців; 

08 Право – 2 науково-педагогічні / наукові працівники;

09 Біологія – 1 міжнародний експерт;

10 Природничі науки – 1 представник здобувачів вищої освіти;

11 Математика та статистика – 1 НПП / НП зі спеціальності 113 Прикладна математика; 1 представник здобувачів вищої освіти;

14 Електрична інженерія – 1 міжнародний експерт;

17 Електроніка та телекомунікації – 1 представник здобувачів вищої освіти;

18 Виробництво та технології – 1 представник роботодавців;

22 Охорона здоров’я1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 225 Медична психологія;

23 Соціальна робота – 1 міжнародний експерт; 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 231 Соціальна робота;

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону –
1 міжнародний експерт; 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 253 Військове управління (за видами збройних сил).

Прийом документів триватиме до 17 квітня 2023 р. (включно)

Пороговий бал не менше 1/2 від максимального підсумкового балу за відповідною категорією

Для участі у конкурсі потрібно надати онлайн такі документи:

 1. заяву-анкету* про участь у конкурсі (заздалегідь завантажте відповідний зразок (міжнародний експерт обирає український або англійський варіант), роздрукуйте, підпишіть, відскануйте та у форматі .pdf прикріпіть до аплікаційної форми):

для науково-педагогічного / наукового працівника;

для представників роботодавців;

для представників здобувачів вищої освіти;

для міжнародного експерта (англійською);

для міжнародного експерта (українською).

 • заповнити відповідну аплікаційну форму* (міжнародний експерт обирає український або англійський варіант) 

для наукових / науково-педагогічних працівників;

для представників роботодавців;

для здобувачів вищої освіти;

для міжнародного експерта (англійською);
для міжнародного експерта (українською).

 • підготувати і долучити до аплікаційної форми пакет документів
  у форматі .pdf

науково-педагогічного / наукового працівника:

 • заява з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопію документа, що засвідчує місце (усі місця) роботи кандидата станом на момент подання документів для участі в конкурсі (у тому числі за сумісництвом), (довідка з місця роботи тощо), виданий не раніше 27 березня 2023 р.;
 • сканкопію документа, який засвідчує наявність наукового(их) ступеня(ів) за спеціальністю відповідної галузі знань (нострифікований іноземний диплом);
 • сканкопію документа, який засвідчує наявність вищої освіти;
 • інформаційну довідку (для експертів, включених до реєстру експертів Національного агентства)

представника роботодавців:

 • заява з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопію документа, що засвідчує місце (усі місця) роботи кандидата станом на момент подання документів для участі в конкурсі (у тому числі за сумісництвом) (довідка з місця роботи тощо), виданий не раніше 27 березня 2023 р.;
 • сканкопію документа, що підтверджує висування для участі у конкурсі організацією роботодавців, об’єднанням організацій роботодавців або професійною асоціацією, виданий не раніше 27 березня 2023 р.;
 • письмове підтвердження суб’єкта висування щодо наявності у кандидата досвіду фахової роботи у галузі не менше 5 років;

представника здобувачів вищої освіти:

 • заява з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопію документа, який засвідчує наявність статусу здобувача вищої освіти, виданий не раніше 27 березня 2023 р.;
 • сканкопію документа про вищу освіту (якщо особа подається на конкурс до ГЕР за галуззю знань, яка відповідає раніше здобутій вищій освіті за відповідною галуззю знань);
 • сканкопію документа, що підтверджує висування для участі у конкурсі органом студентського самоврядування закладу вищої освіти (його територіально відокремленого структурного підрозділу) або національним об’єднанням студентів України, виданий не раніше 27 березня 2023 р.;
 • сканкопію документа, що підтверджує середній бал (GPA) здобувача вищої освіти за результатами останньої екзаменаційної сесії за 100-бальною шкалою, виданий не раніше 27 березня 2023 р.;
 • інформаційну довідку (для експертів, включених до реєстру експертів Національного агентства)

міжнародного експерта:

 • заява з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою та/або англійською мовою;
 • мотиваційний лист українською та/або англійською мовою;
 • документ, що засвідчує місце (усі місця) роботи кандидата станом на момент подання документів для участі в конкурсі (у тому числі за сумісництвом) (довідка з місця роботи тощо), виданий не раніше 27 березня 2023 р.;
 • сканкопію документ, який засвідчує наявність наукового(их) ступеня(ів) (за наявності);
 • сканкопію документа, який засвідчує наявність вищої освіти.

*Якщо у Вас не відкривається якесь з активних посилань (заява-анкета чи аплікаційна форма), то треба правою клавішою мишки вибрати
і скопіювати бажане гіперпосилання та вставити в адресний рядок (пошук) у браузері, потім клікнути, щоб відкрився документ для заповнення

У разі запитань щодо конкурсу звертайтеся на електронну адресу: konkurs.ger@naqa.gov.ua