Меню Закрити

Про новий процес акредитації

Липень – час, коли більшість науково-педагогічних працівників знаходяться у відпустках, водночас всі готуються до початку нового року, узагальнюючи та аналізуючи досвід минулого навчального року.

Ознакою того, що відпочинок відбувся, є те, що очікуєш навчально-методичні збори, де колеги поділяться новими ідеями, думками, що викликають нові сподівання… Уся творча, напружена робота виконується задля однієї мети – підвищення якості підготовки здобувачів.

За час функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти вдалося не лише довести необхідність та переваги оновленого процесу акредитації, а й змінити парадигму сприйняття процедури експертизи та встановлення партнерських стосунків між установою та освітянським середовищем.

Почнімо з основного, а це – визначення поняття системи якості ЗВО. Це сукупність пов’язаних через освітній процес і його всебічне забезпечення процедур та заходів усіх здобувачів та працівників ЗВО, його абітурієнтів і випускників з метою забезпечення конкурентного лідерства здобувачам за конкретною ОП в умовах постійних змін ринку праці та вимог роботодавців.

До процесу залучені всі представники ЗВО: від керівництва до допоміжних структурних підрозділів. Звісно, що й здобувачі освіти беруть у цьому безпосередню участь не тільки якісним виконанням своєї основної функції – повним включенням в освітній процес, а й відгуками та пропозиціями покращення своїх програм. Також надзвичайно важлива співпраця із роботодавцями, які максимально зацікавлені у належній освіті своїх майбутніх фахівців та які можуть позитивно вплинути на практичну частину освіти, та поставити правильні питання теорії.

Відповідно до ЗУ «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, ст.16 Система забезпечення якості вищої освіти в Україні складається із:
системи забезпечення ЗВО якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості);
системи зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності ЗВО та якості вищої освіти;
системи забезпечення якості діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти.

Уся система надзвичайно залежить від культури забезпечення якості. Вона створюється не за один день, а набувається роками. І за кордоном, і в Україні у найкращих, навіть молодих закладах, велику роль надають історичному розвитку освіти і свого закладу у першу чергу. Традиції, місія освітнього закладу – це те, без чого загальне функціонування втрачає сенс. Культура якості полягає в створенні такого середовища, в якому кожен член колективу точно знає, що він робить для того, аби випускник закладу був конкурентоспроможним та висококваліфікованим фахівцем на ринку праці.

Саме задля досягнення цієї мети розпочато новий процес акредитації, він також може бути початком формування нової культури якості вищої освіти у нашій Україні.