Меню Закрити

Концепція незалежності у вищій освіті та науці тісно пов’язана із такими принципами як університетська автономія, академічна свобода та відповідальність

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти вважає незалежність однією із своїх ключових цінностей. Це і про незалежність держави, і про незалежність інституції, і про незалежність особистості.

У стратегії Національного агентства зазначено “Незалежність – здатність Агентства повноцінно та якісно виконувати свої функції без зовнішнього впливу”. Поціновування незалежності у системі забезпечення якості вищої освіти пов’язано не тільки із стандартом 3.3 ESG-2015 “Агентства повинні бути незалежними та діяти автономно. Вони повинні повністю відповідати за свою роботу та її результати без впливу третіх сторін”, але й із сформованою філософією Національного агентства, яка базується на ціннісному підході як до усіх внутрішніх процесів, так і взаємовідносин із стейкголдерами. У Європейському просторі вищої освіти незалежність агентств із якості тлумачиться як незалежність від урядів, закладів вищої освіти, інших організацій і забезпечення незалежної експертизи та об’єктивних висновків. Справедливі рішення можуть бути прийняті тільки на основі неупередженої та об’єктивної експертизи. Саме ці принципи покладені в основу нової процедури акредитації та кожен, хто бере участь у процесах зовнішнього забезпечення якості, має виступати як незалежний професіонал, уникати конфлікту інтересів і додержуватися принципів академічної доброчесності. Національне агентство поважає незалежність своїх співробітників, акредитаційних і галузевих експертів, усіх учасників процесу та відстоює свою незалежність як інституції з метою якісного виконання своїх функції без будь-якого зовнішнього впливу.

Концепція незалежності у вищій освіті та науці тісно пов’язана із такими принципами як університетська автономія, академічна свобода та відповідальність. Бо тільки автономним закладам вищої освіти у якості партнерів потрібні незалежні агентства і тільки експерти, які мають академічну свободу, можуть виставити справедливу оцінку та нести відповідальність за неї, надати неупереджені фахові висновки та дієві рекомендації для покращення якості освітньої програми.

Очевидно, що у системі вищої освіти України треба ще багато чого зробити, щоб наші університети набули справжньої автономії, експерти мали абсолютну академічну свободу та усі учасники процесу будували свої відносини на принципах партнерства, довіри й відкритості, але треба з чогось починати. Мені особисто імпонує позиція Махатма Ганді, який у своїй боротьбі за незалежність Індії казав “Хочеш змінити світ – почни з себе”.

З Днем незалежності вас, дорогі колеги!