Меню Закрити

Навіщо студентам і батькам абітурієнтів турбуватися про статус Національного агентства?

Останнім часом, у зв’язку з оприлюдненням пропозицій Міністерство освіти і науки України про зміну статусу Національного агентства, в публічному просторі точаться палкі дискусії: що означатиме ця зміна статусу? Чи потрібне взагалі Агентство? Кому вигідні всі ці міжусобиці?..

У цих дискусіях студенти й батьки майбутніх студентів закономірно можуть запитувати: а що мені до того?

Так от — хочете диплом про вищу освіту, який визнаний в Європі? Без НАЗЯВО (або з Агентством в іншому статусі), цього може і не бути.

Відповідно до Додатка IV Паризького комюніке Конференції Міністрів освіти Європейського простору вищої освіти (2018 р.), інформація про акредитацію освітньої програми (або закладу, у випадку інституційної акредитації) має бути вказана в Додатку до диплома в графі 2.3.

Цитуємо: «Якщо відповідальне Агентство з якості діє відповідно до Європейських стандартів і рекомендацій (ESG-2015), або є зареєстроване в EQAR (Європейський реєстр Агентств із якості) та/або є членом ENQA – European Association for Quality Assurance in Higher Education (Європейська мережа Агентств із якості), це слід вказати (у відповідній графі)» (стор. 7). А ще: «Визнання означає акредитацію закладу вищої освіти відповідним Агентством» (стор. 14).

Звертаємо увагу, що відповідно до вимог ESG-2015, «Агентства повинні бути незалежними та діяти автономно.» (Стандарт 3.3). У цьому контексті «незалежність» визначається як незалежність від уряду, від політичних впливів. Відтак Міністерство чи інший орган виконавчої влади не вважається «незалежним».

У травні 2020 року, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти набуло статусу афілійованого члена ENQA – European Association for Quality Assurance in Higher Education (також повноправного члена двох інших європейських мереж Агентств з якості та однієї глобальної організації з академічної доброчесності), що свідчить про визнання українського Агентства в європейському просторі.

Якщо Агентство збереже свою незалежність, існує дуже висока ймовірність, що впродовж року-двох, членство НАЗЯВО в ENQA та його реєстрація в EQAR, стануть повноправними. З того моменту, дипломи про вищу освіту тих освітніх програм і закладів, які пройшли акредитацію в Національному Агентстві, стануть офіційно визнаними в Європі.

Але якщо Агентство втратить свою незалежність, цього не буде.

Ось чому студентам і батькам варто турбуватися про статус Національного агентства — це у наших спільних інтересах…