Меню Закрити

Оголошення. Конкурс до галузевих експертних рад (ГЕР) на заповнення вакантних посад з 25 серпня 2020 року

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує конкурс до галузевих експертних рад (ГЕР) відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих експертних рад на заповнення вакантних посад з 25 серпня 2020 року

01 «Педагогіка»

 • за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» – 3 науково-педагогічних / наукових працівники
 • за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» – 3 науково-педагогічних / наукових працівники
 • за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» – 1 науково-педагогічний / науковий працівник
 • за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» – 2 науково-педагогічних / наукових працівники
 • 1 представник від роботодавців
 • представник від здобувачів вищої освіти

 01 «Освіта»

 • за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» – 1 науково-педагогічний / науковий працівник
 • за спеціальністю 013 «Початкова освіта» – 2 науково-педагогічних / наукових працівники
 • за спеціальністю 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)» – 6 науково-педагогічних / наукових працівники
 • 1 представник від роботодавців
 • представник від здобувачів вищої освіти

 02 «Культура і мистецтво»

 • за спеціальністю 024 «Хореографія» – 1 науково-педагогічний / науковий працівник

 04 «Богослов’я»

 • 1 представник від роботодавців

 10 «Природничі науки»

 • за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» – 1 науково-педагогічний / науковий працівник
 • 1 представник від роботодавців

 11 «Математика та статистика»

 • 1 представник від роботодавців

 12 «Інформаційні технології»

 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник

 13 «Механічна інженерія»

 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник

 20 «Аграрні науки та продовольство»

 • представник від здобувачів вищої освіти

 23 «Соціальна робота»

 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник

 24 «Сфера обслуговування»

 • 1 представник від роботодавців

 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону»

 • за спеціальністю 254 «Забезпечення військ (сил)» – 1 науково-педагогічний/науковий працівник

 26 «Цивільна безпека»

 • представник від здобувачів вищої освіти

 27 «Транспорт»

 • за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)» – 1 науково-педагогічний / науковий працівник

Для участі у конкурсі потрібно надати онлайн такі документи з 25 серпня до 18 вересня 2020 р. (включно):

науково-педагогічного / наукового працівника:

 • заява з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопію документа, що засвідчує місце роботи (основної, за сумісництвом та суміщенням);
 • сканкопії документів про наявність наукового ступеня (за оголошеною на конкурс галуззю чи спеціальністю);
 • сканкопії документів про вищу освіту (лише для кандидатів, які просять віднести їх до спеціальності на підставі наявності відповідної вищої освіти);

 представника роботодавців:

 • заява з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопію документа, що засвідчує місце роботи (основної, за сумісництвом та суміщенням);
 • сканкопії документа, що підтверджує висування для участі у конкурсі організацією роботодавців, об’єднанням організації роботодавців або професійною асоціацією;
 • письмове підтвердження суб’єкта висування щодо наявності у кандидата досвіду фахової роботи у галузі не менше 5 років;

 для здобувачів вищої освіти:

 • заява з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопії документів, що засвідчує наявність статусу здобувача вищої освіти (із зазначенням галузі знань), виданий не раніше 05 березня 2020 р.;
 • сканкопію документа про наявність вищої освіти (лише якщо кандидат подається до ГЕР, яка відповідає галузі знань, з якої особа має здобуту раніше освіту);
 • документ, що підтверджує висування для участі у конкурсі органом студентського самоврядування закладу вищої освіти (його відокремленого структурного підрозділу) або національним об’єднанням студентів України;
 • сканкопію документа, що підтверджує середній бал (GPA) здобувача вищої освіти за результатами останньої екзаменаційної сесії за 100-бальною шкалою.

У разі запитань щодо конкурсу звертайтеся: konkurs.ger@naqa.gov.ua