Меню Закрити

Оголошення конкурсу до галузевих експертних рад

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує конкурс до галузевих експертних рад (ГЕР) з 01 жовтня 2020 р. відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих експертних рад на заповнення вакантних посад:

 01 «Педагогіка»

– за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» – 1 науково-педагогічний / науковий працівник;

– 1 представник від роботодавців;

 01 «Освіта»

– за спеціальністю 013 «Початкова освіта» – 1  науково-педагогічний / науковий працівник;

– за спеціальністю 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)» – 2  науково-педагогічних / наукових працівники;

– 1 представник від роботодавців;

 02 «Культура і мистецтво»

за спеціальністю 024 Хореографія – 1 науково-педагогічний / науковий працівник;

 04 «Богослов’я»

– 1 науково-педагогічний / науковий працівник;

10 «Природничі науки»

– 1 представник від роботодавців;

20 «Аграрні науки та продовольство» 

– 1 представник від здобувачів вищої освіти;

25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону»

– 1 науково-педагогічний / науковий працівник;

26 «Цивільна безпека»

– 1 представник від здобувачів вищої освіти;

 Для участі у конкурсі потрібно з 01 жовтня  до 15 жовтня 2020 р. (включно) надати онлайн такі документи:

 • відповідну аплікаційну Форму

для наукових, науково-педагогічних працівників;

для представників роботодавців

для здобувачів вищої освіти

 • до аплікаційної Форми долучити заяву-анкету про участь у конкурсі (заздалегідь завантажте відповідний зразок):

для науково-педагогічного, наукового працівника;

для представників роботодавців;

для здобувачів вищої освіти.

 • підготувати і долучити до аплікаційної Форми пакет документів у форматі PDF

науково-педагогічного, наукового працівника:

 • заява з особистим підписом;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопії документів про наявність наукового ступеня (за оголошеною на конкурс галуззю чи спеціальністю);
 • сканкопії документів про вищу освіту (лише для кандидатів, які просять віднести їх до спеціальності на підставі наявності відповідної вищої освіти);
 • сканкопію документа, що засвідчує місце роботи (основної, за сумісництвом та суміщенням);

представника від роботодавців:

 • заява з особистим підписом;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопію документа, що засвідчує місце роботи (основної, за сумісництвом та суміщенням);
 • сканкопії документа, що підтверджує висування для участі у конкурсі організацією роботодавців, об’єднанням організації роботодавців або професійною асоціацією;
 • письмове підтвердження суб’єкта висування щодо наявності у кандидата досвіду фахової роботи у галузі не менше 5 років;

 здобувача вищої освіти:

 • заява;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопії документів, що засвідчує наявність статусу здобувача вищої освіти (із зазначенням галузі знань), виданий не раніше 05 березня 2020 р.;
 • сканкопію документа про наявність вищої освіти (лише якщо кандидат подається до ГЕР, яка відповідає галузі знань, з якої особа має здобуту раніше освіту);
 • документ, що підтверджує висування для участі у конкурсі органом студентського самоврядування закладу вищої освіти (його відокремленого структурного підрозділу) або національним об’єднанням студентів України;
 • сканкопію документа, що підтверджує середній бал (GPA) здобувача вищої освіти за результатами останньої екзаменаційної сесії за 100-бальною шкалою.

 У разі запитань щодо конкурсу просимо звертатися на електронну адресу: konkurs.ger@naqa.gov.ua