Меню Закрити

Про вивчення відомостей про самооцінювання освітніх програм

Річний досвід ретельного вивчення відомостей про самооцінювання освітніх програм засвідчив, що, на жаль, не завжди їх, ці відомості, пишуть саме ті, хто мав би – гаранти: визнані й надзвичайно відповідальні фахівці з колосальним досвідом роботи в галузі, що знають про освітню програму геть усе і навіть більше. Натомість трапляються непоодинокі випадки, коли написання відомостей про самооцінювання доручають лаборанту, розумному магістрантові чи талановитій аспірантці, які, безперечно, є надією і майбутнім нашого наукового поступу, але поки не мають ані досвіду, ані достатньої компетенції з таких глибоких питань.

Наслідки подібного недбальства одразу ж відчутні, оскільки у документ, який мав би презентувати відповідний заклад чи наукову установу з якнайкращого боку, прокрадається купа прикрих помилок та стилістичних недоглядів, що відверто шкодять якісному представленню освітньої програми та псують освітянській та науковій спільноті таке важливе перше враження.

Вашій увазі пропонуємо найбільш розповсюджені вади, які трапляються через те, що опис освітньої програми робила особа мало до тієї програми причетна.

Буває, що автор тексту:

1) от просто взяв і посварився з логікою, зокрема:

– заплутався в мовах: Унікальною особливістю освітньої програми “N” є викладання іноземної мови англійською мовою;

– вражає оригінальністю та зашироким тлумаченням поняття академічної недоброчесності: …конфліктні ситуації стосовно сексуальних домагань, корупції та інших проявів академічної недоброчесності на освітній програмі «N» ніколи не відбувалися;

– обеззброює алогізмами: Принципи академічної свободи здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії полягають у (…) свободі від політичної та економічної ситуації у країні;

– інтригує парадоксальністю мовомислення:

…для забезпечення безперешкодного доступу до будівлі, навчальних аудиторій та іншої інфраструктури встановлено турнікет;

2) бездоказово та стилістично невправно вирішив приписати надприродні здібності науково-педагогічним працівникам, що забезпечують освітню програму:

…HR-ментор постійно проводить моніторинг думок студентів, вивчення їх поточних проблем та організацію їх вирішення.

3) у гонитві за дешевим піаром привласнив чужі винаходи та здобутки: …на освітній програмі започатковано інтернет.

4) має певне упередження до освітніх програм військових закладів: Освітнє середовище університету, не зважаючи на військову специфіку, є безпечним для життя і здоров’я здобувачів.

5) видає за інновацію те, що учні в 3 класі вважають однією з форм виконання домашніх завдань: Інноваційною формою аудиторного навчання в Інституті «N» є презентації, причому важливим компонентом такого підходу аудиторного заняття є те, що презентацію може підготувати як викладач, так і здобувач.

6) плутає стилі викладу або занадто вдається в патетику:

Митець – живий «функціональний інструмент» надихаючої харизми.

7) засвідчує цілковите нерозуміння того, про що пише, зокрема:

– про академічну доброчесність;

– про процедури оскарження результатів контрольних заходів;

– про галузевий та регіональний контекст;

– про академічну мобільність.

8) мимовільно виявляє власну фахову приналежність: Оцінювання якості отримується під час самообстеження ОНП; Звіт про стан виконання індивідуального плану під час відбування строку в аспірантурі; За цей час студенти набираються навичок по методам.

А таких недоглядів усіх видів у відомостях самооцінювання могло б і не бути, якщо б гарант не залучав на допомогу технічних працівників або здобувачів навіть задля заповнення кількох критеріїв чи кількох підпунктів і тримав би текст під невсипущим контролем. Різниця у стилях і змісті одразу ж впадає в око. Хотілося б, щоб таких непривабливих перлів у відомостях самооцінювання в рази поменшало, а заповітна мрія – щоб такі дивацтва звелися нанівець. Чого і Вам, і нам щиро бажаємо.