Меню Закрити

Рецепт формування експертної групи

«Призначається склад експертної групи, яка проводить акредитаційну експертизу, визначається строк її роботи, у тому числі дати виїзду експертної групи до відповідного закладу вищої освіти та кінцевий термін подання звіту.»

Часто лунає питання: «за яким рецептом формуються експертні групи?». Сьогодні поділимося цим із вами.

Кількість експертів залежить від кількості програм, щодо яких буде проводитись акредитаційна експертиза. Отже, для однієї програми це два експерти — науково-педагогічні працівники та один експерт — здобувач вищої освіти.

Після реєстрації заяви та відомостей самооцінювання фахівець відділу по роботі з експертами контактує з гарантом освітньої програми (програм) задля отримання інформації: чи є певні дати в запропонованому проміжку часу, які є незручними для закладу вищої освіти. Цей крок є важливим для уникнення накладок заходів в закладі вищої освіти, для коректного планування роботи та ресурсів закладу при проходженні кількох акредитацій. У результаті бесіди гарант освітньої програми має попередню інформацію щодо можливих дат експертизи, яка почнеться не раніше ніж за тиждень. Мінімум тиждень надається як експертам для вивчення матеріалів акредитаційної справи, так і закладу для організації та надання додаткових матеріалів експертній групі.

Далі фахівець відділу по роботі з експертами переходить до формування експертної групи, тобто до роботи з реєстром експертів Національного агентства. Перш за все, нам треба уникнути конфлікту інтересів між представниками ЗВО та експертною групою, в експертній групі. Для цього до акредитації освітньої програми ми залучаємо експертів з різних навчальних закладів. Ось деякі критерії, якими ми користуємось для уникнення конфлікту інтересів під час експертизи:

Експерти не працюють/не навчаються і не працювали/не навчались протягом останніх мінімум 5-ти років у ЗВО, в якому буде проводитись акредитація

Експерти в групі не працюють/не навчаються в одному навчальному закладі та не працювали/ не навчались разом останні 5 років.

Експерти не були залучені до акредитації цієї освітньої програми у цьому ЗВО.

Експерти в ці дати не залучені на інші акредитації, зокрема до написання звіту за результатами акредитації

Серед отриманих експертів обираємо потенційних на роль керівника. Далі ми дзвонимо і пропонуємо взяти участь, інформуючи обов’язково про заклад вищої освіти, програму, рівень, дати та запропоновану роль. Експерт на цьому кроці може повідомити також про наявність конфлікту інтересів, або неможливість за певних причин взяти участь взагалі, чи, наприклад, в ролі керівника.

Обираючи керівника експертної групи, ми орієнтуємось на рекомендації тренерів, експертів та спостерігачів, адже ці коментарі є результатами спостереження практичної роботи експерта, його/її лідерських, організаційних здібностей і комунікаційних навичок.

Як тільки група підібрана і зі всіма експертами погоджена участь на конкретні дати, формується відповідний наказ про призначення експертної групи, який додається до акредитаційної системи.

На цьому етапі заклад вищої освіти має право обґрунтовано повідомити про потенційний конфлікт інтересів або упередженість експерта. За наслідками розгляду такої заяви експерт може бути відкликаний та замінений відповідним Наказом про зміну складу експертної групи.

Далі експерти працюють в системі та з гарантом освітньої програми. Детально про роботу з акредитаційною системою на всіх подальших етапах — в посібнику https://wiki.naqa.gov.ua/