Меню Закрити

Про звіт експертної групи

Звіт експертної групи – це чи не найважливіший документ, який створюється в процесі акредитації освітньої програми. Цей документ базується на аналізі відомостей про самооцінювання, які подає заклад вищої освіти на початку процесу; на дослідженнях освітньої програми й сайту закладу, які проводять експерти; на інформації, яку експерти збирають в процесі своєї експертизи, зокрема під час зустрічей експертної групи з викладачами, адміністрацією, здобувачами, роботодавцями, іншими стейкголдерами, проведених під час візиту (можливо дистанційного) до закладу вищої освіти.

Якщо звіт експертної групи обґрунтований, якщо оцінки аргументовані, рекомендації чіткі, ідентифіковано сильні і слабкі сторони освітньої програми, заклад отримає цінний результат внаслідок процесу консультативної оцінки, яку організовує Національне агентство, а рекомендації ГЕР і рішення самого Агентства щодо акредитації відповідної програми будуть зрозумілі, передбачувані, очевидні.

Проблеми виникають, коли звіт експертів не якісний. Починаючи з вересня 2020 року, відділ акредитації секретаріату Національного агентства почав рецензувати проєкти звітів експертних груп. На жаль, у процесі написання цих рецензій фахівці відділу подекуди стикаються з дослівним перенесенням текстів з відомостей самооцінювання в проєкти звітів експертних груп (а це фактично форма плагіату), з дуже слабкою аргументацією оцінок за відповідність критеріїв, з відсутністю чіткості у поданих доказах, які мали б обґрунтовувати рекомендації чи оцінку того чи іншого аспекту освітньої програми. Критичні рецензії на такі проєкти звітів надсилаються експертам з проханням виправити звіт і подати фінальну версію його тексту на розгляд ГЕР з відповідними виправленнями. Переважно ця процедура призводить до покращення звітів, але не завжди.

Нагадуємо, що нефаховий звіт з акредитаційної експертизи може бути підставою для визнання роботи експертної групи (або поодиноких її членів) неякісною. У випадку такого рішення, відповідним експертам може бути відмовлено в оплаті за проведену експертизу та/або рішенням Національного агентства таких експертів може бути вилучено з реєстру експертів. Наразі такі санкції застосовувалися не часто. Але зважаючи на те, що практика рецензування звітів вже впроваджена декілька місяців, і виходячи із підвищених вимог закладів до якості отриманих ними від експертів Національного агентства консультацій і рекомендацій, вимогливість Агентства до роботи експертів у 2021 році має підвищитися.

Одна з базових цінностей Національного Агентства – довіра. Ми довіряємо нашим експертам, визнаємо і розвиваємо їх професійність, цінуємо їх відданість роботі під час експертизи й ретельність під час підготовки експертного звіту. Але якщо ця довіра виявляється невиправданою, Агентство не мусить продовжувати співпрацю з такими експертами. Тому велике прохання до експертів Національного агентства: формуйте якісний звіт за кожною експертизою – без текстових запозичень і з ретельним обґрунтуванням кожного твердження і оцінки. Це має бути документ, яким може керуватися абітурієнт при вступі на відповідну освітню програму, за яким громадськість може оцінити реальну її якість. Ваш експертний звіт стане публічним надбанням зразу після рішення Національного агентства щодо відповідної акредитаційної справи. Отже, варто робити так, щоб текстом цього звіту (не зважаючи на суть рішення по справі) можна було б пишатися.