Меню Закрити

Про програму візиту

Програма візиту експертної групи є чи не найважливішим моментом підготовки та якісної реалізації експертизи з організаційної точки зору. Цей, на перший погляд, типовий документ є путівником до якісного розуміння та демонстрації освітньої програми.

Увесь акредитаційний процес Національного агентства має консультативний характер, де ми очікуємо професійну співпрацю між експертною групою та закладом вищої освіти ще на моменті підготовки до експертизи – аргументований діалог під час погодження та формування ідеальної програми. А вона, за визначенням, не може бути типовою без змін, адже має відображати попередній аналіз відомостей експертною групою, передбачати необхідний час для якісної роботи учасників процесу та стати чітким інструментом для закладу вищої освіти та подальшого планування.

Під час попереднього аналізу справи експертна група виокремлює моменти, на які вона планує звернути особливу увагу: уточнення деяких моментів, розтлумачення фактичної сторони конкретних практик. Плануючи зустрічі, потрібно передбачити необхідний час для інтерв’ювання певної кількості осіб, для підведення підсумків експертною групою та підготовки до нової зустрічі.

Після обговорення всередині групи і формування проєкту програми, як правило, керівник експертної групи контактує з гарантом освітньої програми. На цій стадії важливо передбачити завантаженість співробітників ЗВО та можливості їх взаємодії з ЕГ, особливо у випадку декількох акредитацій в один день, задля уникнення стресу та забезпечення присутності всіх необхідних осіб.

У кожній програмі візиту обов’язково передбачаються відкрита зустріч, огляд матеріально-технічного забезпечення та фінальна зустріч-брифінг. Формат та деталі огляду матеріально-технічного забезпечення мають бути організаційно погоджені для пошуку оптимального для всіх за змістом формату, для врахування логістики між різними локаціями та погодження технічних моментів такої демонстрації. У разі дистанційного візиту такий огляд може проводитись декількома особами з різних локацій для оптимального використання часу та людських ресурсів.

Короткі поради про етап планування візиту:

  • на основі аналізу справи передбачте довшу тривалість зустрічей, де плануєте уточнювати важливі аспекти;
  • не обмежуйте себе технічними лімітами zoom;
  • обговоріть формат демонстрації матеріально-технічного забезпечення з необхідним часом на логістику між локаціями;
  • передбачте час до 5-ти хвилин для технічних налаштувань учасників (для візитів онлайн);
  • майте діалог: погоджуйте, уточнюйте, аргументуйте;
  • будьте гнучкими та чуйте аргументацію один одного;
  • дійте в рамках здорового глузду;
  • створюйте професійну доброзичливу атмосферу;
  • завжди будьте неупередженими та професійними в спілкуванні, незалежно від ситуації.

Коли програма візиту погоджена, керівник ЕГ завантажує її в інформаційну систему Національного агентства, де гарант має можливість затвердити її або направити назад на доопрацювання. Після погодження програми візиту в системі вона стає публічною і вже не підлягатиме змінам. Детально про роботу з акредитаційною системою на всіх подальших етапах — в посібнику https://wiki.naqa.gov.ua