Меню Закрити

Глобальні цілі сталого розвитку

Наприкінці 2020 року Міністри, відповідальні за вищу освіту в країнах Європейського простору вищої освіти, прийняли Римське комюніке (довідково — переклад Римського комюніке – 📌 https://bit.ly/3wfy8wh ), в якому підкреслено ключову роль вищої освіти у досягненні Цілей сталого розвитку ООН до 2030 р. (довідково — Глобальні цілі сталого розвитку українською – 📌 https://bit.ly/3b2K6jK ). Римське комюніке фокусує увагу на підтримці та розвитку спроможності закладів вищої освіти (ЗВО) підготувати усіх своїх студентів, незалежно від галузі знань й освітньої програми, за якою вони навчаються, до “зеленої” роботи (робочі місця, які сприяють збереженню чи відновленню довкілля) та діяльності щодо досягнення глобальних цілей сталого розвитку.

Глобальна пандемія продемонструвала, наскільки вразливим є людство, і тільки об’єднавши зусилля, ми можемо забезпечити здорове, комфортне та гідне життя наступним поколінням. Якісна вища освіта відіграє ключову роль у становленні громадянського суспільства й формуванні свідомих критично мислячих особистостей, які відчувають свою відповідальність за збереження ресурсів й екосистем, захист довкілля, подолання голоду та бідності, забезпечення рівності та справедливості в світі. Отже, Римським комюніке на університети покладається відповідальність за сприяння досягненню глобальних цілей сталого розвитку, а внутрішні й зовнішні системи забезпечення якості вищої освіти мають забезпечити моніторинг та оцінювання рівня виконання цієї важливої функції університетами.
Цілий ряд європейських акредитаційних агентств ввели у свою практику оцінювання спроможності університетів підготувати своїх випускників до “зеленої” діяльності й інших активностей щодо забезпечення сталого розвитку. А відповідальні заклади вищої освіти по всьому світу вже почали публікувати щорічні звіти щодо досягнення цілей сталого розвитку. До речі, тішить, що серед таких закладів є й українські.
Очевидно, що критерій досягнення цілей сталого розвитку переважно має забезпечуватися на інституційному рівні через пріоритети у стратегіях університетів, формування відповідних політик і процедур, але кожен гарант і викладач освітньої програми вже зараз може провести критичний аналіз, яким чином методи викладання, технології навчання, зміст освітніх компонент, освітня програма загалом сприяють формуванню свідомих громадян, відповідальних за майбутнє не тільки своїх дітей, але й людства загалом.

Пропонуємо зробити міні самоаналіз — усіх освітян, студентів, роботодавців й інших стейкголдерів запрошуємо пройти коротке опитування (до 10 хвилин) щодо діяльності ЗВО для досягнення цілей сталого розвитку 📌https://bit.ly/3utdZBt