Меню Закрити

Оголошення конкурсу до галузевих експертних рад

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує конкурс до галузевих експертних рад (ГЕР) з 10 грудня 2021 р. відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих експертних рад на заповнення таких вакансій:

02 Культура та мистецтво за спеціальністю 024 Хореографія – 1 науково-педагогічний / науковий працівник;

02 Культура та мистецтво за спеціальністю 026 Сценічне мистецтво – 1 науково-педагогічний / науковий працівник;

04 Богослов’я – 2 науково-педагогічні / наукові працівники;

06 Журналістика – 1 науково-педагогічний / науковий працівник;

1 представник від роботодавців;

23 Соціальна робота – 1 науково-педагогічний / науковий працівник;

1 здобувач вищої освіти

26 Цивільна безпека – 1 науково-педагогічний / науковий працівник

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує конкурс до галузевих експертних рад (ГЕР) з 22 грудня 2021 р. відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих експертних рад на заповнення таких вакансій:

20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 203 Садівництво та виноградарство – 1 науково-педагогічний / науковий працівник;

Для участі у конкурсі потрібно до 21 січня 2022 р. (включно) надати онлайн такі документи:

 • відповідну аплікаційну Форму

для наукових, науково-педагогічних працівників;

для представників роботодавців;

для здобувачів вищої освіти.

 • до аплікаційної Форми долучити заяву-анкету про участь у конкурсі (заздалегідь завантажте відповідний зразок, роздрукуйте, підпишіть, відскануйте та у форматі .pdf прикріпіть до аплікаційної форми):

для науково-педагогічного, наукового працівника;

для представників роботодавців;

для здобувачів вищої освіти.

 • підготувати і долучити до аплікаційної Форми пакет документів у форматі .pdf

науково-педагогічного/наукового працівника:

 • заява з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопію документів про наявність наукового ступеня (за оголошеною на конкурс галуззю чи спеціальністю);
 • сканкопію документів про вищу освіту (лише для кандидатів, які просять зарахувати їх до спеціальності на підставі наявності відповідної вищої освіти);
 • сканкопію документа, що засвідчує місце роботи (основної, за сумісництвом та суміщенням), видану не раніше 10 грудня 2021 р.

представника від роботодавців:

 • заява з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопію документа, що засвідчує місце роботи (основної, за сумісництвом та суміщенням), видану не раніше 10 грудня 2021 р.;
 • сканкопію документа, що підтверджує висування для участі у конкурсі організацією роботодавців, об’єднанням організації роботодавців або професійною асоціацією, видану не раніше 10 грудня 2021 р.;
 • письмове підтвердження суб’єкта висування щодо наявності у кандидата досвіду фахової роботи у галузі не менше 5 років.

здобувача вищої освіти:

 • заява з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопію документів, що засвідчує наявність статусу здобувача вищої освіти (із зазначенням галузі знань), видану не раніше 10 грудня 2021 р.;
 • сканкопію документа про наявність вищої освіти (лише якщо кандидат подається до ГЕР, яка відповідає галузі знань, з якої особа має здобуту раніше освіту);
 • документ, що підтверджує висування для участі у конкурсі органом студентського самоврядування закладу вищої освіти (його відокремленого структурного підрозділу) або національним об’єднанням студентів України, виданий не раніше 10 грудня 2021 р.;
 • сканкопію документа, що підтверджує середній бал (GPA) здобувача вищої освіти за результатами останньої екзаменаційної сесії за 100-бальною шкалою.

У разі запитань щодо конкурсу звертайтеся на електронну адресу: konkurs.ger@naqa.gov.ua