Меню Закрити

Запуск інформаційної системи сповіщення створення разових спеціалізованих рад

Національне агентство запускає новий інформаційний ресурс, який забезпечує прозорість процесу формування разових рад із захисту ступеня доктора філософії.

Новий ресурс доступний на сайті Національного агентства за посиланням.

За процедурою, яка описана в Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії(Постанова КМУ від 12.01.2022 №44), здобувачі цього ступеня, отримавши висновок про наукову новизну свого дисертаційного дослідження, звертаються до вченої ради закладу (установи), в якій вони завершили навчання в аспірантурі за акредитованою освітньою програмою, з проханням створити разову раду для захисту. Така рада має складатися з п’ятьох вчених з науковими ступенями, у кожного з яких є публікації з тематики дисертанта: три члени ради – науково-педагогічні працівники цього закладу вищої освіти\наукової установи і два опоненти з інших закладів (установ). За результатами захисту кожен член ради приймає рішення про присудження ступеня здобувачеві відкрито і відповідально.

Інформація про склад разової ради, зокрема про компетентність її членів в оцінюванні цієї конкретної дисертації, подається до інформаційної системи Національного агентства. Якщо впродовж 30 днів після оприлюднення відповідної інформації на сайті Національного агентства, Міністерство освіти і науки України не приймає рішення про зупинення ради через невідповідність публікацій її членів тематиці дисертанта – рада вважається правоможною і аспірант може захищатися. У разі успішного захисту, заклад вищої освіти (наукова установа) присуджує здобувачеві ступінь доктора філософії.

Інформаційна система Національного агентства створена відповідно до вимог Закону України “Про вищу освіту”. Детальна інструкція для користувачів доступна за посиланням.

Лист-роз’яснення щодо інформаційної системи Національного агентства, якою оприлюднюються дані про склад разових спеціалізованих вчених рад із захисту докторів філософії.