Меню Закрити

Міжнародна акредитація медичної програми

У свою активну фазу увійшов пілотний проєкт Національного агентства, який реалізується разом з IAAR (Independent Agency for Accreditation and Rating, Казахстан) і передбачає одночасну акредитацію медичних освітніх програм українських ЗВО з метою їх визнання не тільки в Україні, але й в інших країнах світу відповідно до стандартів World Federation for Medical Education – WFME.

У період з 26 по 28 січня 2022 року в межах цього пілотного проєкту відбулася одночасна виїзна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми “Медицина” спеціальності 222 “Медицина” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Сумському державному університеті.
Експерти Національного агентства оцінювали освітню програму на відповідність критеріям, передбачених Положенням про акредитацію, а експертна група IAAR працювала за вимогами WFME.
Слід зазначити, що критерії якості освітніх програм Національного агентства та IAAR повною мірою співставні та практично не відрізняються. Отже, обидві експертні групи працювали злагоджено, професійно та із додержанням усіх вимог національного законодавства й міжнародних стандартів. Спілкування експертів з фокус групами відбувалося англійською мовою – міжнародні експерти й спостерігачі відзначили високий рівень володіння англійською мовою як українських експертів, так і представників СумДУ та студентів.
Наступним етапом є звіти експертних груп і рішення обох агентств, які прийматимуться незалежно одне від одного відповідно до національного законодавства кожної країни.
За результатами реалізації пілотного проєкту одночасної міжнародної акредитації Національне агентство запланувало проведення вебінару для усіх ЗВО, які реалізують медичні освітні програми. Інформацію про день і час вебінару буде оприлюднено на сайті та офіційній сторінці Національного агентства.

Фото: Сумський державний університет