Меню Закрити

До уваги закладів вищої освіти!

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2022 р. № 295 «Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану», організовує свою діяльність наступним чином.

  • Освітні програми, для яких акредитаційна експертиза повністю відбулася, окрім рішення Національного агентства(етап 17.1), будуть розглянуті Національним агентством для ухвалення позитивного рішення.
  • Освітні програми, за якими акредитаційна експертиза здійснена частково (етапи 3.1-7.1), відповідно до п. 2 Постанови отримують умовну (відкладену) акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи без оплати вартості акредитації закладом вищої освіти.
  • Освітні програми, за якими акредитаційна експертиза здійснена частково (8.1-16.1), продовжують розглядатися, а за неможливості розгляду – відповідно до п. 2 Постанови отримують умовну (відкладену) акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи без оплати вартості акредитації закладом вищої освіти.
  • Освітні програми, що є в графіку на акредитацію, але ЗВО не подавали пакет документів (заяву, відомості про самооцінювання), за якими станом на 24 лютого 2022 р. були чинні сертифікати про акредитацію спеціальностей, напрямів підготовки, освітніх програм, відповідно до п. 1 постанови акредитовані до завершення строку застосування Постанови.
  • Освітні програми, що є в графіку на акредитацію, але ЗВО не подавали пакет документів (заяву та відомості про самооцінювання), та які відповідно до нормативної бази акредитуються вперше (акредитацію в НА не проходили або строк дії сертифікату закінчився до 24 лютого 2022 р.), опрацьовуються та розглядаються в індивідуальному порядку із консультуванням Національним агентством щодо формування пакету документів без оплати вартості акредитації закладом вищої освіти.

Порядок формування консультативних груп і терміни їх контактування з відповідними гарантами буде уточнено.

Національне агентство відкрите до співпраці і буде постійно надавати закладам вищої освіти і всім стейкголдерам необхідну інформацію.