Меню Закрити

До уваги здобувачів освіти, які внаслідок воєнних дій втратили можливість навчатися у своєму закладі вищої освіти!

Ми зібрали для вас список усіх ЗВО, які сьогодні надають можливість доєднатися до онлайн навчання.

Ви можете продовжити своє навчання з подальшим перезарахуванням здобутих результатів навчання у власному ЗВО.

Буковинський державний медичний університет — https://forms.gle/Ucsyr5xHmLPURW1L6

Відокремлений структурний підрозділ «Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» —https://college.udhtu.edu.ua/

Вінницький національний технічний університет — https://bit.ly/3N9IjuK

Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету — https://bit.ly/3qPFCVz

Волинський національний університет імені Лесі Українки —  https://bit.ly/3DboVsO

Дніпровський державний медичний університет Dnipro State Medical University (в тому числі й інтерни) —  https://bit.ly/3NbrLlT

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара — https://forms.office.com/r/mYY9giKUDD

Донецький національний університет імені Василя Cтуса — https://www.donnu.edu.ua/uk/

Європейський Університет — https://cutt.ly/ES2ZBFY

Заклад вищої освіти «Подільський державний університет” — https://bit.ly/3iHbfvX

Запорізький національний Університет — https://bit.ly/385FGKq

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка — https://forms.gle/ymKk6qQ7cjCoNQdE8

Криворізький національний університет — https://bit.ly/3ttC0Kw

Луцький національний технічний університет — https://forms.gle/ABTYJhqXQGgwxZZ17

Львівська національна академія мистецтв — https://bit.ly/36DiZMF

Львівська політехніка — https://bit.ly/3DfN8y8

Львівський національний університет імені Івана Франка — https://bit.ly/3wXe7gT

Львівський національний університет природокористування — https://forms.office.com/r/qEP4GY2RWX

Міжрегіональна Академія управління персоналом — https://forms.gle/bCgQJpYiDLqV779e9

Мукачівський державний університет — https://forms.office.com/r/k7PuXQ5mjb

Національна академія управління — https://forms.gle/v8rMT1K3LrXNxtBVA

Національний лісотехнічний університет України — https://cutt.ly/NSWIxJj

Національний університет “Одеська юридична академія” НУ “ОЮА” — https://bit.ly/3JyymVx

Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка” — https://bit.ly/3LefLhF

Національний університет «Запорізька політехніка» — https://zp.edu.ua/do-uvagy-studentiv-yaki-vtratyly

Національний університет «Острозька академія» —  https://bit.ly/3Jojh8O

Національний університет «Острозька академія» — https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/15-03-01

Національний університет водного господарства та природокористування — https://bit.ly/36qaBAz

НТУ “Дніпровська політехніка”  — https://forms.office.com/r/KLkWMPrdLt

НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського — http://surl.li/bpjzr

Одеський державний аграрний університет — https://bit.ly/3JPNDRR

Полтавський державний аграрний університет — https://bit.ly/3IKJQUE

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка — https://forms.gle/WM1CEL2KKri6WLgP6

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури — https://bit.ly/35lccHr

Прикарпатський Національний Університет Ім.В.Стефаника — https://pnu.edu.ua/student-registration/

Тернопільський національний педагогічний університет ім.Володимира Гнатюка — https://tnpu.edu.ua/news/7020/

Українська Академія Друкарства — https://bit.ly/3izp2og

Університет Григорія Сковороди в Переяславі — https://bit.ly/3wpvA15

Університет Короля Данила —  https://bit.ly/36kytWq

Хмельницький національний університет — https://bit.ly/37Se6jJ

Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка — https://bit.ly/3LegeAr

Центральноукраїнський національний технічний університет (м. Кропивницький) — https://bit.ly/3ITTm7L

Черкаський державний технологічний університет — https://forms.gle/yWg7opj2LSgsjMn3A

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича — https://bit.ly/3itI6UU

Чернівецький торговельно-економічний інститут ДТЕУ — https://bit.ly/3LkNSEM

ЧНУ ім. Б. Хмельницького — https://bit.ly/3CZufPN