Меню Закрити

Оголошення конкурсу на заміщення вакансій: науково-педагогічного / наукового працівника, представника роботодавців, представника здобувачів вищої освіти,  міжнародного експерта

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих експертних рад оголошує конкурс до галузевих експертних рад (ГЕР) з 25 листопада 2022 р. на заміщення вакансій: 

01 Педагогіка – 

1 міжнародний експерт; 

02 Культура і мистецтво –  

1 НПП / НП зі спеціальності 026 Сценічне мистецтво

04 Богослов’я –  

1 міжнародний експерт; 

05 Соціальні та поведінкові науки –  

1 представник роботодавців; 

06 Журналістика –  

1 представник здобувачів вищої освіти;  

1 представник роботодавців;  

07 Управління та адміністрування 

1 НПП / НП зі спеціальності 075 Маркетинг

08 Право –  

1 міжнародний експерт; 

09 Біологія –  

1 міжнародний експерт; 

11 Математика та статистика 

1 представник здобувачів вищої освіти; 

12 Інформаційні технології 

1 представник здобувачів вищої освіти; 

14 Електрична інженерія –  

1 міжнародний експерт; 

15 Автоматизація та приладобудування –  

1 представник здобувачів вищої освіти; 

16 Хімічна та біоінженерія –  

1 представник роботодавців; 

18 Виробництво та технології –  

1 НПП / НП зі спеціальності 184 Гірництво

1 представник роботодавців; 

19 Архітектура та будівництво – 

1 НПП / НП зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій

20 Аграрні науки та продовольство 
1 міжнародний експерт;  
1 НПП / НП зі спеціальності 203 Садівництво та виноградарство

22 Охорона здоров’я  
1 НПП / НП зі спеціальності 225 Медична психологія

23 Соціальна робота 
1 міжнародний експерт; 

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 
1 міжнародний експерт;  
1 НПП / НП зі спеціальності 253 Військове управління (за видами збройних сил)

27 Транспорт  
1 представник здобувачів вищої освіти. 

Прийом документів триватиме до 15 грудня 2022 р. (включно). 

Для участі у конкурсі потрібно надати онлайн такі документи:

 1. заяву-анкету про участь у конкурсі (заздалегідь завантажте відповідний зразок (міжнародний експерт обирає український або англійський варіант), роздрукуйте, підпишіть, зіскануйте та у форматі .pdf прикріпіть до аплікаційної форми):

для науково-педагогічного, наукового працівника;

для представників роботодавців;

для представників здобувачів вищої освіти;

для міжнародного експерта (англійською)

для міжнародного експерта (українською).

 1. заповнити відповідну аплікаційну форму (міжнародний експерт обирає український або англійський варіант) 

для наукових, науково-педагогічних працівників; 

для представників роботодавців; 

для здобувачів вищої освіти; 

для міжнародного експерта (англійською); 

для міжнародного експерта (українською). 

 1. підготувати і долучити до аплікаційної форми пакет документів у форматі .pdf 

науково-педагогічного/наукового працівника: 

 • заява з особистим підписом та датою подання; 
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою; 
 • мотиваційний лист українською мовою; 
 • сканкопію документа, що засвідчує місце (усі місця) роботи кандидата станом на момент подання документів для участі в конкурсі (у тому числі за сумісництвом та суміщенням) (довідка з місця роботи тощо), виданий не раніше 25 листопада 2022 р.; 
 • сканкопію документа, який засвідчує наявність наукового(их) ступеня(ів) за спеціальністю відповідної галузі знань (нострифікований іноземний диплом); 
 • сканкопію документа, який засвідчує наявність вищої освіти; 

представника роботодавців:  

 • заява з особистим підписом та датою подання;  
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;  
 • мотиваційний лист українською мовою;  
 • сканкопію документа, що засвідчує місце (усі місця) роботи кандидата станом на момент подання документів для участі в конкурсі (у тому числі за сумісництвом та суміщенням) (довідка з місця роботи тощо), виданий не раніше 25 листопада 2022 р.;  
 • сканкопію документа, що підтверджує висування для участі у конкурсі організацією роботодавців, об’єднанням організацій роботодавців або професійною асоціацією, виданий не раніше 25 листопада 2022 р.;  
 • письмове підтвердження суб’єкта висування щодо наявності у кандидата досвіду фахової роботи у галузі не менше 5 років; 

  

здобувача вищої освіти:  

 • заява з особистим підписом та датою подання;  
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;  
 • мотиваційний лист українською мовою;  
 • сканкопію документа, який засвідчує наявність статусу здобувача вищої освіти, виданий не раніше 25 листопада 2022 р.;  
 • сканкопію документа про вищу освіту (якщо особа подається на конкурс до ГЕР за галуззю знань, яка відповідає раніше здобутій вищій освіті за відповідною галуззю знань);  
 • сканкопію документа, що підтверджує висування для участі у конкурсі органом студентського самоврядування закладу вищої освіти (його територіально відокремленого структурного підрозділу) або національним об’єднанням студентів України, виданий не раніше 25 листопада 2022 р.;  
 • сканкопію документа, що підтверджує середній бал (GPA) здобувача вищої освіти за результатами останньої екзаменаційної сесії за 100-бальною шкалою, виданий не раніше 25 листопада 2022 р.; 

  

міжнародного експерта: 

 • заява з особистим підписом та датою подання; 
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою та/або англійською мовою; 
 • мотиваційний лист українською та/або англійською мовою; 
 • документ, що засвідчує місце (усі місця) роботи кандидата станом на момент подання документів для участі в конкурсі (у тому числі за сумісництвом та суміщенням) (довідка з місця роботи тощо), виданий не раніше 25 листопада 2022 р.; 
 • сканкопію документ, який засвідчує наявність наукового(их) ступеня(ів) (за наявності); 
 • сканкопію документа, який засвідчує наявність вищої освіти. 

У разі запитань щодо конкурсу звертайтеся на електронну адресу: konkurs.ger@naqa.gov.ua