Меню Закрити

Національне агентство інформує щодо роботи Комітету з питань етики

З часу ухвалення Національним агентством Порядку розгляду скарг/повідомлень щодо фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації (червень 2022 р.) Комітетом з питань етики прийнято до розгляду шість скарг/повідомлень. За двома з них Національним агентством вже ухвалено рішення про встановлення фактів академічного плагіату.

Однією зі скарг, що перебуває на розгляді Комітету, є скарга щодо виявлення в докторській дисертації Олесі Стасюк «Інститут уповноважених у здійсненні Голодомору-геноциду 1932–1933 років в УСРР» фактів порушення академічної доброчесності. Оскільки предметом дослідження скарги є не лише академічний плагіат, але й фабрикація і фальсифікація, справа потребує більш ґрунтовного дослідження та залучення зовнішніх вузькоспеціальних фахівців та висновків наукових інституцій. У ході дослідження зазначеної справи Національне агентство звернулось до 13 закладів та установ, а також галузевої експертної ради за галуззю 03 «Гуманітарні науки» з проханням надати висновки про наявність або відсутність у дисертації зазначених у скарзі порушень академічної доброчесності.

На початок лютого 2023 року відповіді надали лише три заклади. Відтак для забезпечення об’єктивності та повноти розгляду скарги рішенням Комітету було продовжено термін її розгляду на один місяць. На середину березня 2023 року відповіді надійшли ще від чотирьох закладів та установ, що зумовило наступне продовження терміну розгляду. До кінця квітня очікуються висновки ще від п’яти закладів та установ. Окрім того, Національне агентство з кінця березня отримало доступ до бази даних УкрІНТЕІ при використанні антиплагіатної системи Strikeplagiarism.com.

Таким чином, потреба у додатковому часі для отримання висновків від установ та закладів, застосування нового інструментарію та розширення технічних можливостей для перевірки фактів за скаргою щодо фактів порушення академічної доброчесності (порівняння тексту дисертації О.Стасюк із зазначеною базою даних УкрІНТЕІ при використанні системи Strikeplagiarism.com), зумовили рішення Комітету продовжити строк розгляду справи до 14 травня цього року.