Меню Закрити

Засідання Національного агентства 18.07

Ухвалено 49 рішень про акредитацію освітніх програм за процедурою, відповідно до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти:

 • 1 – акредитовано як «зразкова»;
 • 37 – акредитовано;
 • 6 – повернуто на повторний розгляд до галузевих експертних рад;
 • 3 – надана умовна (відкладена) акредитація;
 • 2 – призначено повторну експертизу.

Перенесено на засідання Національного агентства 25 липня дві акредитаційні справи для додаткового вивчення матеріалів.

Погоджено відправку до МОН на затвердження низки нормативних документів (з урахуванням змін до законодавства):

 • проєкту Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти зі змінами;
 • проєкту Положення про Апеляційну палату Національного агентства;
 • проєкту Статуту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
 • змін до постанови КМУ «Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» від 27 липня 2016 р. № 567;
 • змін до постанов КМУ «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» від 12 січня 2022 р. № 44 та «Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів» від 17 листопада 2021 р. № 1197;
 • змін до постанови КМУ «Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми і Порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку таких сертифікатів» від 25 червня 2020 р. № 565.

Внесено зміни до Реєстру експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти: виключено 57 науково-педагогічних працівників та 85 здобувачів; включено 45 науково-педагогічних працівників та 98 здобувачів.

Затверджено матеріали для проведення тренінгу щодо написання звіту про результати акредитаційної експертизи.

З урахуванням пропозицій галузевих експертних рад погоджено проєкти стандартів вищої освіти спеціальностей

 • 251 – Державна безпека (першого рівня вищої освіти),
 • 126 – Інформаційні системи та технології (третього рівня вищої освіти),
 • 176 – Мікро- та наносистемна техніка (третього рівня вищої освіти),
 • 242 – Туризм (третього рівня вищої освіти).

Повернуто на доопрацювання проєкти стандартів вищої освіти першого і другого рівнів вищої освіти зі спеціальності 293 – Міжнародне право.

Внесено окремі зміни до персональних складів галузевих експертних рад.

Запис засідання