Меню Закрити

Засідання Національного агентства 22.08

Представлено проєкт Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Переглянути презентацію можна тут.

Ухвалено 28 рішень про акредитацію освітніх програм:
16 — акредитовано;
3 — акредитовано як «зразкова»;
4 — надана умовна (відкладена) акредитація;
5 — призначено повторну експертизу.

Погоджено пропозиції щодо вдосконалення проєкту Методичних рекомендацій щодо формування та реалізації узгоджених (спільних) освітньо-наукових програм між закладами вищої освіти (науковими установами) на третьому рівні вищої освіти для Міністерства освіти і науки України.

Затверджено Графік прийняття заяв про акредитацію освітніх програм та відомостей про самооцінювання від закладів вищої освіти у 2023/24 навчальному році.

Затверджено Графік проведення конкурсу до галузевих експертних рад.

Погоджено проєкт стандарту вищої освіти спеціальності 185 — Нафтогазова інженерія та технології (третього рівня вищої освіти).

Внесено зміни до Порядку висування кандидатур, обрання та припинення повноважень членів галузевих експертних рад.


Запис засідання