Меню Закрити

Оголошення конкурсу до галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Відповідно до рішення Національного агентства 24 листопада 2023 р. (протокол № 18) та Порядку висунення кандидатур і обрання членів галузевих експертних рад оголошено конкурс до галузевих експертних рад (ГЕР) з 27 листопада 2023 р. на заміщення вакансій до галузей:

05 Соціальні та поведінкові науки:

 • 2 науково-педагогічні / наукові працівники зі спеціальності 053 Психологія;
 • 1 представник роботодавців;
 • 1 представник здобувачів вищої освіти;
 • 1 міжнародний експерт.

07.1 Управління та адміністрування:

 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 071 Облік і оподаткування;
 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 076 Підприємництво та торгівля;
 • 1 представник роботодавців;
 • 1 міжнародний експерт.

07.2 Управління та адміністрування:

 • 1 представник роботодавців;
 • 1 міжнародний експерт.

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону:

 • 2 науково-педагогічні / наукові працівники зі спеціальності 253 Військове управління (за видами збройних сил).

Прийом документів триватиме до 04 грудня 2023 р. (включно)

Пороговий бал не менше 1/2 від максимального підсумкового бала за відповідною категорією

Для участі у конкурсі потрібно надати онлайн такі документи:

 1. заяву-анкету* про участь у конкурсі (заздалегідь завантажте відповідний зразок (міжнародний експерт обирає український або англійський варіант), роздрукуйте, підпишіть, відскануйте та у форматі .pdf прикріпіть до аплікаційної форми):

для науково-педагогічного / наукового працівника;

для представників роботодавців;

для представників здобувачів вищої освіти;

для міжнародного експерта (англійською);

для міжнародного експерта (українською).

 • заповнити відповідну аплікаційну форму* (міжнародний експерт обирає український або англійський варіант) 

для наукових / науково-педагогічних працівників;

для представників роботодавців;

для здобувачів вищої освіти;

для міжнародного експерта (англійською);

для міжнародного експерта (українською).

 • підготувати і долучити до аплікаційної форми пакет документів
  у форматі .pdf

науково-педагогічного / наукового працівника:

 • заява з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопію документа, що засвідчує місце (усі місця) роботи кандидата станом на момент подання документів для участі в конкурсі (у тому числі за сумісництвом), (довідка з місця роботи тощо), виданий не раніше 27 листопада 2023 р.;
 • сканкопію документа, який засвідчує наявність наукового(их) ступеня(ів) за спеціальністю відповідної галузі знань (нострифікований іноземний диплом) або документи, що підтверджують досвід фахової роботи в галузі не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності);
 • сканкопію документа, який засвідчує наявність вищої освіти;
 • інформаційну довідку (для експертів, включених до реєстру експертів Національного агентства)

представника роботодавців:

 • заява з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопію документа, що засвідчує місце (усі місця) роботи кандидата станом на момент подання документів для участі в конкурсі (у тому числі за сумісництвом) (довідка з місця роботи тощо), виданий не раніше 27 листопада 2023 р.;
 • сканкопію документа, що підтверджує висування для участі у конкурсі організацією роботодавців, об’єднанням організацій роботодавців або професійною асоціацією, виданий не раніше 27 листопада 2023 р.;
 • письмове підтвердження суб’єкта висування щодо наявності у кандидата досвіду фахової роботи у галузі не менше 5 років;

представника здобувачів вищої освіти:

 • заява з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопію документа, який засвідчує наявність статусу здобувача вищої освіти, виданий не раніше 27 листопада 2023 р.;
 • сканкопію документа про вищу освіту (якщо особа подається на конкурс до ГЕР за галуззю знань, яка відповідає раніше здобутій вищій освіті за відповідною галуззю знань);
 • сканкопію документа, що підтверджує висування для участі у конкурсі органом студентського самоврядування закладу вищої освіти (його територіально відокремленого структурного підрозділу) або національним об’єднанням студентів України, виданий не раніше 27 листопада 2023 р.;
 • сканкопію документа, що підтверджує середній бал (GPA) здобувача вищої освіти за результатами останньої екзаменаційної сесії за 100-бальною шкалою, виданий не раніше 27 листопада 2023 р.;
 • інформаційну довідку (для експертів, включених до реєстру експертів Національного агентства)

міжнародного експерта:

 • заява з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою та/або англійською мовою;
 • мотиваційний лист українською та/або англійською мовою;
 • документ, що засвідчує місце (усі місця) роботи кандидата станом на момент подання документів для участі в конкурсі (у тому числі за сумісництвом) (довідка з місця роботи тощо), виданий не раніше 27 листопада 2023 р.;
 • сканкопію документ, який засвідчує наявність наукового(их) ступеня(ів) (за наявності);
 • сканкопію документа, який засвідчує наявність вищої освіти.

*Якщо у Вас не відкривається якесь з активних посилань (заява-анкета чи аплікаційна форма) або маєте запитання щодо конкурсу звертайтеся на електронну адресу: konkurs.ger@naqa.gov.ua