Меню Закрити

Оголошення конкурсу до галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Відповідно до рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 16 січня 2024 р. (протокол № 1) та Порядку висунення кандидатур і обрання членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти із 29 січня 2024 р. оголошено конкурс до галузевих експертних рад (ГЕР), конкурс подовжено до 03 березня 2024 року згідно з рішенням Національного агентства від 19.02.2024 р. (протокол №4):

02 Культура і мистецтво

 • 2 науково-педагогічні / наукові працівники зі спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво;
 • 2 науково-педагогічні / наукові працівники зі спеціальності 022 Дизайн;
 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація;
 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 024 Хореографія;
 • 2 науково-педагогічні / наукові працівники зі спеціальності 025 Музичне мистецтво;
 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 026 Сценічне мистецтво;
 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство;
 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності;
 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа;
 • 1 представник роботодавців;
 • 1 представник здобувачів вищої освіти;

08 Право

 • 10 науково-педагогічних / наукових працівників зі спеціальності 081 Право;
 • 1 представник роботодавців;
 • 1 представник здобувачів вищої освіти;

09 Біологія

 • 7 науково-педагогічних / наукових працівників зі спеціальності 091 Біологія та біохімія;
 • 1 представник роботодавців;
 • 1 представник здобувачів вищої освіти;

13 Механічна інженерія

 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 131 Прикладна механіка;
 • 2 науково-педагогічні / наукові працівники зі спеціальності 132 Матеріалознавство;
 • 4 науково-педагогічні / наукові працівники зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування;
 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка;
 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 135 Суднобудування;
 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 136 Металургія;
 • 1 представник роботодавців;
 • 1 представник здобувачів вищої освіти;

14 Електрична інженерія

 • 4 науково-педагогічні / наукові працівники зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 142 Енергетичне машинобудування;
 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 143 Атомна енергетика;
 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 144 Теплоенергетика;
 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 145 Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика;
 • 1 представник роботодавців;
 • 1 представник здобувачів вищої освіти;

23 Соціальна робота

 • 5 науково-педагогічних / наукових працівників зі спеціальності 231 Соціальна робота;
 • 2 науково-педагогічні / наукові працівники зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення;
 • 1 представник роботодавців;
 • 1 представник здобувачів вищої освіти;

Прийом документів триватиме до 03 березня 2024 р. (включно)

Пороговий бал не менше 1/2 від максимального підсумкового балу за відповідною категорією

Для участі у конкурсі потрібно надати онлайн такі документи:

 1. заяву-анкету* про участь у конкурсі (заздалегідь завантажте відповідний зразок, роздрукуйте, підпишіть, відскануйте та у форматі .pdf прикріпіть до аплікаційної форми):

для науково-педагогічного / наукового працівника;

для представників роботодавців;

для представників здобувачів вищої освіти;

 • заповнити відповідну аплікаційну форму* (міжнародний експерт обирає український або англійський варіант) 

02 Культура і мистецтво:

для наукових / науково-педагогічних працівників;

для представників роботодавців;

для здобувачів вищої освіти;

08 Право:

для наукових / науково-педагогічних працівників;

для представників роботодавців;

для здобувачів вищої освіти;

09 Біологія:

для наукових / науково-педагогічних працівників;

для представників роботодавців;

для здобувачів вищої освіти;

13 Механічна інженерія:

для наукових / науково-педагогічних працівників;

для представників роботодавців;

для здобувачів вищої освіти;

14 Електрична інженерія:

для наукових / науково-педагогічних працівників;

для представників роботодавців;

для здобувачів вищої освіти;

23 Соціальна робота

для наукових / науково-педагогічних працівників;

для представників роботодавців;

для здобувачів вищої освіти;

 • підготувати і долучити до аплікаційної форми пакет документів
  у форматі .pdf

науково-педагогічного / наукового працівника:

 • заява з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопію документа, що засвідчує місце (усі місця) роботи кандидата станом на момент подання документів для участі в конкурсі (у тому числі за сумісництвом), (довідка з місця роботи тощо), виданий не раніше 29 січня 2024 р.;
 • сканкопію документа, який засвідчує наявність наукового(их) ступеня(ів) за спеціальністю відповідної галузі знань (нострифікований іноземний диплом) або документи, що підтверджують досвід фахової роботи в галузі не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності);
 • сканкопію документа, який засвідчує наявність вищої освіти;
 • інформаційну довідку (для експертів, включених до реєстру експертів Національного агентства)

представника роботодавців:

 • заява з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопію документа, що засвідчує місце (усі місця) роботи кандидата станом на момент подання документів для участі в конкурсі (у тому числі за сумісництвом) (довідка з місця роботи тощо), виданий не раніше 29 січня 2024 р.;
 • сканкопію документа, що підтверджує висування для участі у конкурсі організацією роботодавців, об’єднанням організацій роботодавців або професійною асоціацією, виданий не раніше 29 січня 2024 р.;
 • письмове підтвердження суб’єкта висування щодо наявності у кандидата досвіду фахової роботи у галузі не менше 5 років;

представника здобувачів вищої освіти:

 • заява з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопію документа, який засвідчує наявність статусу здобувача вищої освіти, виданий не раніше 29 січня 2024 р.;
 • сканкопію документа про вищу освіту (якщо особа подається на конкурс до ГЕР за галуззю знань, яка відповідає раніше здобутій вищій освіті за відповідною галуззю знань);
 • сканкопію документа, що підтверджує висування для участі у конкурсі органом студентського самоврядування закладу вищої освіти (його територіально відокремленого структурного підрозділу) або національним об’єднанням студентів України, виданий не раніше 29 січня 2024 р.;
 • сканкопію документа, що підтверджує середній бал (GPA) здобувача вищої освіти за результатами останньої екзаменаційної сесії за 100-бальною шкалою, виданий не раніше 29 січня 2024 р.;
 • інформаційну довідку (для експертів, включених до реєстру експертів Національного агентства)

*Якщо у Вас не відкривається якесь з активних посилань (заява-анкета чи аплікаційна форма) або маєте запитання щодо конкурсу, звертайтеся на електронну адресу: konkurs.ger@naqa.gov.ua