Меню Закрити

Уряд затвердив нові форми сертифікатів про акредитацію освітньої програми. Що важливо знати?

05 березня 2024 року відбулась подія, що лише на перший погляд є незначною і малопомітною, однак насправді дуже важлива в контексті функціонування систем забезпечення якості вищої освіти. Кабінет Міністрів України затвердив постанову № 244 «Про затвердження Порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів про акредитацію освітньої програми і форм таких сертифікатів». Цей акт зумовлений потребами часу та змінами до статті 25 Закону України «Про вищу освіту», які набули чинності ще 02 травня 2023 року.

Отже, що нового містить новий Порядок:

  • приведені у відповідність до Закону строки чинності сертифікатів про акредитацію. А саме, сертифікат про акредитацію освітньої програми (у тому числі з визначенням «зразкова») видається строком на п’ять років, сертифікат про умовну (відкладену) акредитацію освітньої програми — строком на один рік. За наявності у закладу вищої освіти інституційної акредитації та акредитування освітньої програми з визначенням «зразкова» сертифікат про акредитацію такої освітньої програми видається строком на 10 років;
  • затверджено форму сертифіката про умовну (відкладену) акредитацію освітньої програми. Нагадаємо, попередня редакція Порядку не містила такої форми сертифіката;
  • строк чинності сертифікатів про акредитацію (у тому числі з визначенням «зразкова») встановлюється до 1 липня року, що настає після закінчення відповідно п’яти або десяти років з дня прийняття Національним агентством рішення про акредитацію освітньої програми. Строк дії сертифіката про умовну (відкладену) акредитацію  становить один рік з дня прийняття рішення про умовну (відкладену) акредитацію освітньої програми;
  • визначено, що у разі внесення змін до переліку галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, сертифікати після їх переоформлення є чинними до закінчення строку їх дії;
  • врегульовано питання щодо чинності сертифіката про акредитацію, у разі зміни назви чи шифру спеціалізації, що не вплинули на зміст освітньої програми;
  • відтепер, у разі акредитації міждисциплінарної освітньої програми у сертифікаті буде відображено всі спеціальності освітньої програми;
  • у разі акредитації спільної (узгодженої) освітньої програми, сертифікат міститиме назви усіх суб’єктів, що реалізують таку освітню програму. Додатково, Порядком визначено право одного за таких суб’єктів на подачу заяви про переоформлення сертифіката про акредитацію.

Висловлюємо щире сподівання, що нова редакція Порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів про акредитацію освітньої програми і форм таких сертифікатів вирішить багато проблемних питань у діяльності не лише Національного агентства, але і закладів вищої освіти, наукових установ, Міністерства освіти і науки України, а також інших стейкголдерів і учасників системи забезпечення якості вищої освіти.

Дякуємо Секретаріату Кабінету Міністрів України та Міністерству освіти і науки України за конструктивну роботу у вдосконаленні і сприяння ухвалення цього документу, а також усім небайдужим освітянам, які взяли участь у громадському обговоренні проєкту Порядку за слушні і зауваження і пропозиції.

Олександр Хименко, керівник секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти