Меню Закрити

Оголошення конкурсу до галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Відповідно до рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 16 квітня 2024 р. (протокол № 9) та Порядку висунення кандидатур і обрання членів галузевих експертних рад з 22 квітня 2024 р. оголошено конкурс до галузевих експертних рад:

01 Педагогіка

 • 1 Представник здобувачів вищої освіти
 • 1 Міжнародний експерт

02 Культура і мистецтво

 • 2 НПП/НП зі спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
 • 1 НПП/НП зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

04 Богослов’я

 • 1 НПП/НП зі спеціальності 041 Богослов’я
 • 1 Міжнародний експерт

05 Соціальні та поведінкові науки

 • 2 НПП/НП зі спеціальності 053 Психологія

06 Журналістика

 • 1 Представник роботодавців
 • 1 Представник здобувачів вищої освіти
 • 1 Міжнародний експерт

07.1 Управління та адміністрування

 • 1 НПП/НП зі спеціальності 071 Облік і оподаткування
 • 1 Представник роботодавців

07.2 Управління та адміністрування

 • 1 Представник роботодавців
 • 1 Міжнародний експерт

08 Право

 • 1 Представник здобувачів вищої освіти

09 Біологія

 • 1 Представник роботодавців
 • 1 Представник здобувачів вищої освіти
 • 1 Міжнародний експерт

10 Природничі науки

 • 1 НПП/НП зі спеціальності 101 Екологія

11 Математика та статистика

 • 1 Представник здобувачів вищої освіти

12 Інформаційні технології

 • 1 НПП/НП зі спеціальності 124 Системний аналіз
 • 1 Міжнародний експерт

13 Механічна інженерія

 • 1 НПП/НП зі спеціальності 136 Металургія
 • 1 Представник здобувачів вищої освіти
 • 1 Міжнародний експерт

14 Електрична інженерія

 • 1 Міжнародний експерт

15 Автоматизація та приладобудування

 • 1 НПП/НП зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • 1 Представник здобувачів вищої освіти

16 Хімічна інженерія та біоінженерія

 • 1 НПП/НП зі спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія
 • 1 Представник здобувачів вищої освіти

17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

 • 2 НПП/НП зі спеціальності 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
 • 1 НПП/НП зі спеціальності 175 Інформаційно-вимірювальні технології
 • 1 НПП/НП зі спеціальності 176 Мікро- та наносистемна техніка
 • 1 Представник здобувачів вищої освіти

18 Виробництва та технології

 • 1 НПП/НП зі спеціальності 181 Харчові технології
 • 1 Представник роботодавців

19 Архітектура та будівництво

 • 1 Представник роботодавців

21 Ветеринарія

 • 1 Міжнародний експерт

22 Охорона здоров’я

 • 1 НПП/НП зі спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування

23 Соціальна робота

 • 1 Представник роботодавців
 • 1 Представник здобувачів вищої освіти

24 Сфера обслуговування

 • 1 Представник здобувачів вищої освіти

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

 • 1 Міжнародний експерт

28 Публічне управління та адміністрування

 • 2 НПП/НП зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

Прийом документів триватиме до 6 травня 2024 р. (включно)

Пороговий бал не менше 1/2 від максимального підсумкового балу за відповідною категорією

Для участі у конкурсі потрібно надати онлайн такі документи:

 1. заяву-анкету* про участь у конкурсі (заздалегідь завантажте відповідний зразок (міжнародний експерт обирає український або англійський варіант), роздрукуйте, підпишіть, відскануйте та у форматі .pdf прикріпіть до аплікаційної форми):

для науково-педагогічного / наукового працівника;

для представників роботодавців;

для представників здобувачів вищої освіти;

для міжнародного експерта (англійською);

для міжнародного експерта (українською).

 • заповнити відповідну аплікаційну форму* (міжнародний експерт обирає український або англійський варіант) 

для наукових / науково-педагогічних працівників;

для представників роботодавців;

для здобувачів вищої освіти;

для міжнародного експерта (англійською);

для міжнародного експерта (українською).

 • підготувати і долучити до аплікаційної форми пакет документів у форматі .pdf

для науково-педагогічного / наукового працівника:

 • заява-анкета з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопію документа, що засвідчує місце (усі місця) роботи кандидата станом на момент подання документів для участі в конкурсі (у тому числі за сумісництвом), (довідка з місця роботи тощо), виданий не раніше 22 квітня 2024 р.;
 • сканкопію документа про вищу освіту;
 • сканкопію документа, що засвідчує наявність наукового(их) ступеня(ів) за спеціальністю відповідної галузі знань (нострифікований іноземний диплом) або документи, що підтверджують досвід фахової роботи в галузі не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності);

для представника роботодавців:

 • заява-анкета з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопію документа, що засвідчує місце (усі місця) роботи кандидата станом на момент подання документів для участі в конкурсі (у тому числі за сумісництвом) (довідка з місця роботи тощо), виданий не раніше 22 квітня 2024 р.;
 • сканкопію документа, що підтверджує висування для участі у конкурсі організацією роботодавців, об’єднанням організацій роботодавців або професійною асоціацією, виданий не раніше 22 квітня 2024 р.;
 • сканкопію документа про вищу освіту;
 • сканкопію документів, що засвідчує наявність наукового(их) ступеня(ів) за спеціальністю відповідної галузі знань (нострифікований іноземний диплом) або документи, що підтверджують досвід фахової роботи в галузі не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності);

для представника здобувачів вищої освіти:

 • заява-анкета з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопію документа, що засвідчує наявність статусу здобувача вищої освіти, інтерна, лікаря-резидента із зазначенням галузі знань, виданий не раніше 22 квітня 2024 р.;
 • сканкопію документа про вищу освіту (якщо кандидат подається на конкурс до ГЕР за галуззю знань, яка відповідає раніше здобутій вищій освіті за відповідною галуззю знань);
 • сканкопію документа, що підтверджує висування для участі у конкурсі органом студентського самоврядування закладу вищої освіти (його територіально відокремленого структурного підрозділу) або всеукраїнським об’єднанням студентів, молодих науковців, виданий не раніше 22 квітня 2024 р.;
 • сканкопію документа, що підтверджує середній бал (GPA) здобувача вищої освіти за результатами останньої екзаменаційної сесії за 100-бальною шкалою, виданий не раніше 22 квітня 2024 р.

для міжнародного експерта:

 • заява-анкета з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою та/або англійською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою та/або англійською мовою;
 • сканкопію документа, що засвідчує місце (усі місця) роботи кандидата станом на момент подання документів для участі в конкурсі (у тому числі за сумісництвом) (довідка з місця роботи тощо), виданий не раніше 22 квітня 2024 р.;
 • сканкопії документів про здобуття наукового(их) ступеня(ів) (за наявності);
 • сканкопію документа про вищу освіту;
 • сканкопію документа, що підтверджує досвід фахової роботи в галузі не менше п’яти років.

*Якщо у Вас не відкривається якесь з активних посилань (заява-анкета чи аплікаційна форма) або маєте запитання щодо конкурсу, звертайтеся на електронну адресу: konkurs.ger@naqa.gov.ua