Меню Закрити

Оголошення конкурсу до галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Відповідно до рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 14 травня 2024 р. (протокол № 10) та Порядку висунення кандидатур і обрання членів галузевих експертних рад оголошено конкурс до галузевої експертної ради з галузі знань

09 Біологія 

 • 1 представник роботодавців; 
 • 1 представник здобувачів вищої освіти;
 • 1 міжнародний експерт. 

Прийом документів триватиме з 16 травня до 23 травня 2024

Пороговий бал не менше 1/2 від максимального підсумкового балу за відповідною категорією

Для участі у конкурсі потрібно надати онлайн такі документи:

 1. заяву-анкету* про участь у конкурсі

(заздалегідь завантажте відповідний зразок (міжнародний експерт обирає український або англійський варіант), роздрукуйте, підпишіть, відскануйте та у форматі .pdf прикріпіть до аплікаційної форми):

для представників роботодавців;

для представників здобувачів вищої освіти;

для міжнародного експерта (англійською);

для міжнародного експерта (українською)

 • заповнити відповідну аплікаційну форму*
  (
  міжнародний експерт обирає український або англійський варіант) 

для представників роботодавців;

для здобувачів вищої освіти;

для міжнародного експерта (англійською);

для міжнародного експерта (українською)

 • підготувати і долучити до аплікаційної форми пакет документів у форматі .pdf

для представника роботодавців:

 • заява з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопію документа, що засвідчує місце (усі місця) роботи кандидата станом на момент подання документів для участі в конкурсі (у тому числі за сумісництвом) (довідка з місця роботи тощо), виданого не раніше 16 травня 2024 р.;
 • сканкопію документа, що підтверджує висування для участі у конкурсі організацією роботодавців, об’єднанням організацій роботодавців або професійною асоціацією, виданого не раніше 16 травня 2024 р.;
 • сканкопію документа про вищу освіту;
 • сканкопію документа, що засвідчує наявність наукового(их) ступеня(ів) за спеціальністю відповідної галузі знань (нострифікований іноземний диплом) або документи, що підтверджують досвід фахової роботи в галузі не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності);

для представника здобувачів вищої освіти:

 • заява з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопію документа, що засвідчує наявність статусу здобувача вищої освіти, інтерна, лікаря-резидента із зазначенням галузі знань, виданого не раніше 16 травня 2024 р.;
 • сканкопію документа про вищу освіту (якщо кандидат подається на конкурс до ГЕР за галуззю знань, яка відповідає раніше здобутій вищій освіті за відповідною галуззю знань);
 • сканкопію документа, що підтверджує висування для участі у конкурсі органом студентського самоврядування закладу вищої освіти (його територіально відокремленого структурного підрозділу) або всеукраїнським об’єднанням студентів, молодих науковців, виданого не раніше 16 травня 2024 р.;
 • сканкопію документа, що підтверджує середній бал (GPA) здобувача вищої освіти за результатами останньої екзаменаційної сесії за 100-бальною шкалою, виданого не раніше 16 травня 2024 р.

для міжнародного експерта:

 • заява з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою та/або англійською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою та/або англійською мовою;
 • сканкопію документа, що засвідчує місце (усі місця) роботи кандидата станом на момент подання документів для участі в конкурсі (у тому числі за сумісництвом) (довідка з місця роботи тощо), виданого не раніше 16 травня 2024 р.;
 • сканкопії документів про здобуття наукового(их) ступеня(ів) (за наявності);
 • сканкопію документа про вищу освіту;
 • сканкопію документа, що підтверджує досвід фахової роботи в галузі не менше п’яти років.

*Якщо у Вас не відкривається якесь з активних посилань (заява-анкета чи аплікаційна форма) або маєте запитання щодо цього конкурсу, будь ласка, звертайтеся на електронну адресу:

konkurs.ger@naqa.gov.ua