Меню Закрити

Оголошення конкурсу до галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Відповідно до рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 28 травня 2024 р. (протокол № 11) та Порядку висунення кандидатур і обрання членів галузевих експертних рад з 03 червня 2024 р. оголошено конкурс до галузевих експертних рад:

01 Педагогіка

 • 1 представник здобувачів вищої освіти

02 Культура і мистецтво

 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 022 Дизайн

04 Богослов’я

 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 041 Богослов’я

05 Соціальні та поведінкові науки

 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 053 Психологія

06 Журналістика

 • 1 представник здобувачів вищої освіти
 • 1 представник роботодавців
 • 1 міжнародний експерт

07.1 Управління та адміністрування

 • 1 представник роботодавців

07.2 Управління та адміністрування

 • 1 представник роботодавців

09 Біологія

 • 1 представник здобувачів вищої освіти

11 Математика та статистика

 • 1 представник здобувачів вищої освіти

12 Інформаційні технології

 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 124 Системний аналіз
 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 125 Кібербезпека та захист інформації
 • 1 Міжнародний експерт

13 Механічна інженерія

 • 1 представник здобувачів вищої освіти

14 Електрична інженерія

 • 1 міжнародний експерт

15 Автоматизація та приладобудування

 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • 1 представник здобувачів вищої освіти

16 Хімічна інженерія та біоінженерія

 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія
 • 1 представник здобувачів вищої освіти

17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

 • 2 науково-педагогічні / наукові працівники зі спеціальності 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

18 Виробництво та технології

 • 1 представник роботодавців

19 Архітектура та будівництво

 • 1 представник роботодавців

21 Ветеринарія

 • 1 міжнародний експерт

22 Охорона здоров’я

 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування

23 Соціальна робота

 • 1 представник роботодавців
 • 1 представник здобувачів вищої освіти

24 Сфера обслуговування

 • 1 представник здобувачів вищої освіти

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 253 Військове управління (за видами збройних сил)
 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)
 • 1 міжнародний експерт

Прийом документів триватиме до 17 червня 2024 р. (включно)

Пороговий бал не менше 1/2 від максимального підсумкового балу за відповідною категорією

Для участі у конкурсі потрібно надати онлайн такі документи:

 • заяву-анкету* про участь у конкурсі (заздалегідь завантажте відповідний зразок (міжнародний експерт обирає український або англійський варіант), роздрукуйте, підпишіть, відскануйте та у форматі .pdf прикріпіть до аплікаційної форми):

для науково-педагогічного / наукового працівника;

для представників роботодавців;

для представників здобувачів вищої освіти;

для міжнародного експерта (англійською);

для міжнародного експерта (українською).

 • заповнити відповідну аплікаційну форму* (міжнародний експерт обирає український або англійський варіант)

для науково-педагогічного / наукового працівника;

для представників роботодавців;

для здобувачів вищої освіти;

для міжнародного експерта (англійською);

для міжнародного експерта (українською).

 • долучити до аплікаційної форми пакет документів у форматі .pdf, підготовлений заздалегідь:

для науково-педагогічного / наукового працівника:

 • заява-анкета з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопію документа, що засвідчує місце (усі місця) роботи кандидата станом на момент подання документів для участі в конкурсі (у тому числі за сумісництвом), (довідка з місця роботи тощо), виданий не раніше 3 червня 2024 р.;
 • сканкопію документа про вищу освіту;
 • сканкопію документа, що засвідчує наявність наукового(их) ступеня(ів) за спеціальністю відповідної галузі знань (нострифікований іноземний диплом) або документи, що підтверджують досвід фахової роботи в галузі не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності);

для представника роботодавців:

 • заява з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопію документа, що засвідчує місце (усі місця) роботи кандидата станом на момент подання документів для участі в конкурсі (у тому числі за сумісництвом) (довідка з місця роботи тощо), виданий не раніше 03 червня 2024 р.;
 • сканкопію документа, що підтверджує висування для участі у конкурсі організацією роботодавців, об’єднанням організацій роботодавців або професійною асоціацією, виданий не раніше 03 червня 2024 р.;
 • сканкопію документа про вищу освіту;
 • сканкопію документа, що засвідчує наявність наукового(их) ступеня(ів) за спеціальністю відповідної галузі знань (нострифікований іноземний диплом) або документи, що підтверджують досвід фахової роботи в галузі не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності);

для представника здобувачів вищої освіти:

 • заява з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопію документа, що засвідчує наявність статусу здобувача вищої освіти, інтерна, лікаря-резидента із зазначенням галузі знань, виданий не раніше 03 червня 2024 р.;
 • сканкопію документа про вищу освіту (якщо кандидат подається на конкурс до ГЕР за галуззю знань, яка відповідає раніше здобутій вищій освіті за відповідною галуззю знань);
 • сканкопію документа, що підтверджує висування для участі у конкурсі органом студентського самоврядування закладу вищої освіти (його територіально відокремленого структурного підрозділу) або всеукраїнським об’єднанням студентів, молодих науковців, виданий не раніше 03 червня 2024 р.;
 • сканкопію документа, що підтверджує середній бал (GPA) здобувача вищої освіти за результатами останньої екзаменаційної сесії за 100-бальною шкалою, виданий не раніше 03 червня 2024 р.

для міжнародного експерта:

 • заява з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою та/або англійською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою та/або англійською мовою;
 • сканкопію документа, що засвідчує місце (усі місця) роботи кандидата станом на момент подання документів для участі в конкурсі (у тому числі за сумісництвом) (довідка з місця роботи тощо), виданий не раніше 03 червня 2024 р.;
 • сканкопії документів про здобуття наукового(их) ступеня(ів) (за наявності);
 • сканкопію документа про вищу освіту;
 • сканкопію документа, що підтверджує досвід фахової роботи в галузі не менше п’яти років.

*Якщо у Вас не відкривається якесь з активних посилань (заява-анкета чи аплікаційна форма) або маєте запитання щодо конкурсу, звертайтеся на електронну адресу: konkurs.ger@naqa.gov.ua