Меню Закрити

Категорія: Без категорії

До уваги закладів вищої освіти та наукових установ, що планують здійснити акредитацію освітніх програм у 2020/21 навчальному році

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти завершує приймання повідомлень про намір акредитувати освітні програми (далі –  ОП) у 2020/21 навчальному році. Повідомленняпро намір акредитувати…

Тренінги для кандидатів в експерти 2019-2020

Шановні кандидати в експерти з акредитації освітніх програм,   У відповідь на ваші листи та питання інформуємо вас, що очні тренінги для кандидатів, які були допущені до навчання та успішно пройшли тест на платформі…

Додаток до реєстру експертів з акредитації освітніх програм

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти прийнято рішення про включення в реєстр експертів з акредитації освітніх програм нових осіб, які успішно пройшли всі етапи…

Рекомендації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти стосовно запровадження внутрішньої системи забезпечення якості

Рекомендації НАЗЯВО стосовно внутрішнього забезпечення якості; Додаток 1. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти; Додаток 2. Рекомендації для покращення якості…