Меню Закрити

Відкрита Українська ініціатива – Цифровий університет (DigiUni)  

Контакти:mpiddobrivna@naqa.gov.ua 

Тривалість проєкту:  з 01 грудня 2023 р. до 30 листопада 2027 р.  

Номер проєкту:101129236–DigiUni–ERASMUS-EDU-2023-CBHE 

Програма: Erasmus+ KA2 (проєкти співпраці)  

Тип дії:  Розбудова потенціалу у сфері вищої освіти 

Координатор проєкту — Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Консорціум проєкту складається з 26 учасників: 16 українських та 10 європейських партнерів, з них 5 асоційованих.

Українські партнери 

 1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна  
 1. Національний університет «Києво-Могилянська академія» 
 1. Сумський державний університет 
 1. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 
 1. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
 1. Український католицький університет  
 1. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
 1. Херсонський державний університет 
 1. Маріупольський державний університет 
 1. Львівський національний університет імені Івана Франка  
 1. Міністерство освіти і науки України  
 1. Українська асоціація фахівців ІТ 
 1. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти  

Європейські партнери  

 1. Університет Ерланґена-Нюрнберга, Німеччина 
 1. Університет Масарика, Чеська Республіка 
 1. Кельнський Університет, Німеччина 
 1. Університет ім. Адама Міцкевича в Познані, Польща 
 1. Страсбурзький Університет, Франція  
 1. Ганноверський університет імені Готфріда Вільгельма Лейбніца, Німеччина  
 1. Університет Аліканте, Іспанія  
 1. Асоціація обміну та консалтингу в галузі міжнародних технологій, Франція  

Асоційовані партнери 

 1. Міністерство цифрової трансформації України  
 1. Українська асоціація студентів  
 1. Українське науково-освітнє ІТ товариство 
 1. Технічно-інформаційна бібліотека, Німеччина  
 1. Асоціація європейських університетів, Бельгія 

Роль Національного агентства у проєкті:   

Національне агентство підтримує та активно працює у забезпечення якісної, інклюзивної та прозорої вищої освіти для всіх учасників освітнього процесу, тому агентство активно працюватиме у межах проєкту DigiUni для досягнення всіх завдань цього проєкту. 

Підтримка Національного агентства забезпечить якнайшвидше і якнайширше впровадження ініціативи проєкту в усіх ЗВО України, починаючи з окремих викладачів і закінчуючи університетськими кафедрами. На сьогодні саме Національне агентство має найбільший досвід у сфері забезпечення якості вищої освіти в Україні, що є одним з найважливіших завдань проєкту. 

Національне агентство братиме активну участь у виконанні завдань робочих пакетів (WP) 1, 2, 4, 5, 6 та 7. 

У межах WP 1 “Управління та координація” агентство братиме участь у всіх запланованих управлінських заходах, моніторингу та оцінці проєкту, а також у підготовці звітів про хід і фінал проєкту. 

У межах WP 2 “Цифрова освітня екосистема” агентство братиме участь у розробці концепції, стратегії та плану дій щодо створення інтегрованої, сталої, збагачувальної та інклюзивної цифрової освітньої екосистеми в Україні та розпочати процедуру їх державного затвердження. Національне агентство також підпише Статут Open DigiUni-Ukraine. 

У межах WP 4 “Розробка контенту для Цифрової платформи” агентство братиме активну участь у виконанні завдань під наглядом керівників завдань WP, забезпечувати виконання всіх інституційних підзавдань.

У межах WP 5 “Пілотне впровадження DigiUni” агентство надаватиме підтримку для університетів-партнерів з України шляхом набору пілотного контингенту з неуніверситетської аудиторії, де це доречно (учні старших класів, студенти професійно-технічної освіти, молодші бакалаври, особи з обмеженими освітніми можливостями).

У межах WP 6 “Контроль та моніторинг якості” агентство ділитиметься досвідом та братиме участь у зовнішньому оцінюванні тренінгів та контенту.

У межах WP 7 “Поширення результатів та забезпечення відповідності принципам сталого розвитку” агентство просуватиме результати проєкту та підтримуватиме включення/появу нових ЗВО на платформі, щоб реалізувати основні цілі проєкту та забезпечити його сталість.