Меню Закрити

Підтримка європейських агентств із забезпечення якості у досягненні відповідності ESG (SEQA-ESG) II

Контакти:  anshylina@naqa.gov.ua

Тривалість проєкту: з 01 грудня 2022 р. до 30 листопада 2025 р. 

Код проєкту: 101061461 — SEQA-ESG2 — ERASMUS-EDU-2021-EHEA-IBA 

Програма: Erasmus+ KA2 (проєкти співпраці) 

Тип дії: Одноразові гранти ERASMUS  

Координатор проєкту — Європейська асоціація забезпечення якості вищої освіти (ENQA) 

Крім Національного агентства партнерами проєкту є:  
AHERS – Агентство з вищої освіти Республіки Сербської, Боснія і Герцеговина; 
HEA – Агентство з розвитку вищої освіти та забезпечення якості Боснії та Герцеговини, Боснія і Герцеговина; 
NEAQA – Національна організація з акредитації та забезпечення якості вищої освіти, Сербія; 
TKTA – Агентство забезпечення якості освіти, Азербайджан. 
 
Роль Національного агентства у проєкті:  

Участь Національного агентства у проєкті важлива для створення системи забезпечення якості, сумісної з ESG, що є одним із ключових зобов’язань в межах Болонського процесу. Партнерство у проєкті є потужною підтримкою з боку ENQA як координатора проєкту та партнерів проєкту на шляху до набуття Національним агентством повного членства у ENQA. 
У другому робочому пакеті «Заходи з консультування» Національне агентство працюватиме над створенням законодавчої бази, яка стане основою та забезпечить відповідність діяльності агентства ESG, що включає і незалежність агентства (від міністерств та закладів вищої освіти/інших зацікавлених сторін); досягнення узгоджених на національному рівні дій між усіма ключовими стейкголдерами. Крім того, потребуватиметься методології та нормативної бази для забезпечення належного залучення стейкголдерів до діяльності агентства відповідно до стандартів ESG та належної практики в ЄПВО. 

У третьому робочому пакеті «Семінари для колег (взаємонавчання)»: Національне агентство проведе та відвідає семінари з метою сприяння обміну кращими практиками та розробкою рішень для спільних проблем у відповідності ESG серед партнерів проєкту. Завдяки відвідуванню семінарів, Національне агентство також матиме можливість налагодити зв’язок з партнерами проєкту, щоб зміцнити як майбутню двосторонню співпрацю, так і співпрацю у межах проєкту. 

У четвертому робочому пакеті «Мобільність персоналу»: Національне агентство матиме можливість направити одного співробітника до досвідченого агентства з контролю якості ЄПВО, щоб дізнатися більше про відповідні методи та критерії найму, відбору та навчання експертів з експертної оцінки, включаючи розв’язання питань неупередженості та незалежності експертів, а також про їх належне залучення до зовнішнього забезпечення якості.  

У п’ятому робочому пакеті «Плани дій щодо зовнішньої перевірки залучених агентств із забезпечення якості»: Національне агентство розробить план дій для перевірки на відповідність ESG. Ці плани будуть створені на основі здобутого досвіду та роботи під час проєкту.  

У шостому робочому пакеті «Вплив і дисемінація»: Національне агентство поширюватиме інформацію про роботу та здобутки проєкту і підтримуватиме вплив проєкту і після його завершення. 

Запрошуємо переглянути промо відео проєкту.