Меню Закрити

Галузеві експертні ради

Оголошення конкурсу

до галузевих експертних рад

 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує конкурс до галузевих експертних рад (ГЕР) з 01 червня до 15 червня 2020 р. відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих експертних рад на заповнення вакантних посад:

 

01 «Освіта / Педагогіка»

1 науково-педагогічний / науковий працівник (за спеціальністю 015 Професійна освіта);

02 «Культура і мистецтво»

1 науково-педагогічний / науковий працівник (за спеціальністю 024 Хореографія);

10 «Природничі науки» – 

1 науково-педагогічний / науковий працівник;

1 представник роботодавців;

11 «Математика та статистика»

1 представник роботодавців;

17 «Електроніка та телекомунікації»

1 представник роботодавців;

18 «Виробництво та технології»

1 представник роботодавців;

19 «Архітектура та будівництво»

1 науково-педагогічний / науковий працівник (за спеціальністю 193 Геодезія і землеустрій);

1 здобувач вищої освіти;

21 «Ветеринарна медицина»

1 науково-педагогічний / науковий працівник;

23 «Соціальна робота»

1 представник роботодавців;

24 «Сфера обслуговування»

1 представник роботодавців;

26 «Цивільна безпека»

1 здобувач вищої освіти;

29 «Міжнародні відносини»

1 здобувач вищої освіти.

 

Для участі у конкурсі потрібно з 01 до 15 червня 2020 р. (включно) надати онлайн такі документи:

1)     відповідну аплікаційну Форму
для наукових, науково-педагогічних працівників
для представників роботодавців
для здобувачів вищої освіти

2) до аплікаційної Форми долучити заяву-анкету про участь у конкурсі (заздалегідь завантажте відповідний зразок):

для науково-педагогічного, наукового працівника

для представників роботодавців

для здобувачів вищої освіти;

3)     підготувати і долучити до аплікаційної Форми пакет документів у форматі PDF

науково-педагогічного, наукового працівника:

        заява;

        розширене професійне резюме (CV) українською мовою;

        мотиваційний лист українською мовою;

   сканкопії документів про наявність наукового ступеня (за оголошеною на конкурс галуззю чи спеціальністю);

       сканкопії документів про вищу освіту (лише для кандидатів, які просять віднести їх до спеціальності на підставі наявності відповідної вищої освіти);

  сканкопію документа, що засвідчує місце роботи (основної, за сумісництвом та суміщенням);

представника роботодавців:

        заява;

        розширене професійне резюме (CV) українською мовою;

        мотиваційний лист українською мовою;

   сканкопію документа, що засвідчує місце роботи (основної, за сумісництвом та суміщенням);

    сканкопії документа, що підтверджує висування для участі у конкурсі організацією роботодавців, об’єднанням організації роботодавців або професійною асоціацією;

   письмове підтвердження суб’єкта висування щодо наявності у кандидата досвіду фахової роботи у галузі не менше 5 років;

здобувача вищої освіти:

        заява;

        розширене професійне резюме (CV) українською мовою;

        мотиваційний лист українською мовою;

   сканкопії документів, що засвідчує наявність статусу здобувача вищої освіти (із зазначенням галузі знань);

      сканкопію документа про наявність вищої освіти (якщо кандидат подається до ГЕР, що відповідає галузі знань, з якої особа має здобуту раніше освіту);

    документ, що підтверджує висування для участі у конкурсі органом студентського самоврядування закладу вищої освіти (його відокремленого структурного підрозділу) або національним об’єднанням студентів України;

      сканкопію документа, що підтверджує середній бал (GPA) здобувача вищої освіти за результатами останньої екзаменаційної сесії за 100-бальною шкалою.

 

У разі виникнення запитань щодо конкурсу просимо звертатися письмово на електронну адресу: konkurs.ger@naqa.gov.ua

Документи
Склад ГЕР
Конкурс