Меню Закрити

Комітет з питань етики

Склад:

  1. Артюхов Артем Євгенович
  2. Алькема Віктор Григорович
  3. Єременко Олена Володимирівна
  4. Назаров Іван Володимирович
  5. Стецюк Оксана Василівна
  6. Татарчук Тетяна Феофанівна
  7. Фесенко Лідія Сергіївна
  8. Царенко Петро Михайлович

Сфера діяльності:

– розглядає звернення, заяви і скарги щодо виявлення академічного плагіату та інших проявів академічної недоброчесності в освітній і науковій діяльності;

– взаємодіє з апеляційним комітетом в частині заяв і скарг з порушення академічної доброчесності;

– взаємодіє з іншими комітетами в частині розробки нормативної бази за відповідними напрямами;

– у співпраці з підкомісією 303 “Академічна доброчесність” НМК 15 МОН розробляє загальнодержавну базу щодо забезпечення академічної доброчесності;

– виконує інші повноваження, покладені на нього Національним агентством.

 

Документи:

Порядок розгляду скарг/повідомлень щодо фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації

Рішення Комітету з питань етики за скаргами на порушення академічної доброчесності у наукових публікаціях д.ф.н., проф. Квіта С.М. від 13 листопада 2020 р.

Рішення Комітету з питань етики за скаргами на порушення академічної доброчесності у наукових публікаціях д.е.н., проф. Шкарлета С.М. від 11 вересня 2020 р.

Рекомендації Комітету з питань етики за результатами розгляду листа Портнова А.В. та інших матеріалів на засіданні 09.06.2020 р.

Рішення Комітету з питань етики за скаргами на порушення академічної доброчесності у наукових роботах Гриценка І.С. від 29.05.2020 р.

Рішення Комітету з питань етики з приводу підготовки спеціального засідання від 12 травня 2020 року

Рішення Комітету з питань етики за скаргами на порушення академічної доброчесності у дисертаційному дослідженні Кириленко К.М. «Теоретичні і методичні основи формування інноваційної культури майбутніх культурологів у вищому навчальному закладі». – К., 2015 від 7 травня 2020 р.

Рішення Комітету з питань етики за скаргами на порушення академічної доброчесності у наукових працях Гриценка І.С. від 7 травня 2020 р.

Рішення Комітету з питань етики стосовно неетичної поведінки експерта з акредитації освітніх програм Верещагіної-Білянської Олени Євгенівни від 7 травня 2020 р.

Рішення Комітету з питань етики за зверненням директора Інституту гастроентерології НАМН України Степанова Ю.М щодо можливого порушення академічної доброчесності у наукових роботах проф. Губергріц Н.Б. та к.мед.н. Крилової О.О. від 7 травня 2020 р.

Рішення Комітету з питань етики за зверненням головного редактора Київського бюро Радіо Свобода Кузнецової І.С. щодо можливого порушення академічної доброчесності у тексті дисертаційного дослідження Портнова А.В. «Становлення і розвиток конституційного судочинства в Україні: теоретичні та практичні проблеми», Київ 2009. від 12 березня 2020 р.

Рішення Комітету з питань етики за зверненням Хворостяного Б.С. щодо можливого порушення академічної доброчесності у тексті дисертаційного дослідження Бабікова О.П. «Кримінально-правова характеристика пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі юридичної особи приватного права» від 12 березня 2020 р.

Мотивувальний висновок Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 1 жовтня 2019р.

Окрема думка Євстіфеєва М.І. щодо рішення Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 24.07.19

Мотивувальний висновок Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 24.07.19

Рішення Комітету з питань етики стосовно співробітника Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Пархоменко Т. С.

Рішення Комітету з питань етики стосовно звинувачень у плагіаті членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти