Комітет з питань етики

Склад:

  1. Квіт Сергій Миронович
  2. Єременко Олена Володимирівна
  3. Артюхов Артем Євгенович
  4. Євстіфеєв Микита Ігорович
  5. Алькема Віктор Григорович
  6. Царенко Петро Михайлович
  7. Назаров Іван Володимирович

 

Сфера діяльності:

– розглядає звернення, заяви і скарги щодо виявлення академічного плагіату та інших проявів академічної недоброчесності в освітній і науковій діяльності;

– взаємодіє з апеляційним комітетом в частині заяв і скарг з порушення академічної доброчесності;

– взаємодіє з іншими комітетами в частині розробки нормативної бази за відповідними напрямами;

– у співпраці з підкомісією 303 “Академічна доброчесність” НМК 15 МОН розробляє загальнодержавну базу щодо забезпечення академічної доброчесності;

– виконує інші повноваження, покладені на нього Національним агентством.