Меню Закрити

Комітет з питань етики

Склад:

  1. Квіт Сергій Миронович
  2. Єременко Олена Володимирівна
  3. Артюхов Артем Євгенович
  4. Алькема Віктор Григорович
  5. Царенко Петро Михайлович
  6. Назаров Іван Володимирович
  7. Татарчук Тетяна Феофанівна

Сфера діяльності:

– розглядає звернення, заяви і скарги щодо виявлення академічного плагіату та інших проявів академічної недоброчесності в освітній і науковій діяльності;

– взаємодіє з апеляційним комітетом в частині заяв і скарг з порушення академічної доброчесності;

– взаємодіє з іншими комітетами в частині розробки нормативної бази за відповідними напрямами;

– у співпраці з підкомісією 303 “Академічна доброчесність” НМК 15 МОН розробляє загальнодержавну базу щодо забезпечення академічної доброчесності;

– виконує інші повноваження, покладені на нього Національним агентством.

Документи:

Рішення Комітету з питань етики за скаргами на порушення академічної доброчесності у наукових публікаціях д.ф.н., проф. Квіта С.М. від 13 листопада 2020 р.

Рішення Комітету з питань етики за скаргами на порушення академічної доброчесності у наукових публікаціях д.е.н., проф. Шкарлета С.М. від 11 вересня 2020 р.

Рекомендації Комітету з питань етики за результатами розгляду листа Портнова А.В. та інших матеріалів на засіданні 09.06.2020 р.

Рішення Комітету з питань етики за скаргами на порушення академічної доброчесності у наукових роботах Гриценка І.С. від 29.05.2020 р.

Рішення Комітету з питань етики з приводу підготовки спеціального засідання від 12 травня 2020 року

Рішення Комітету з питань етики за скаргами на порушення академічної доброчесності у дисертаційному дослідженні Кириленко К.М. «Теоретичні і методичні основи формування інноваційної культури майбутніх культурологів у вищому навчальному закладі». – К., 2015 від 7 травня 2020 р.

Рішення Комітету з питань етики за скаргами на порушення академічної доброчесності у наукових працях Гриценка І.С. від 7 травня 2020 р.

Рішення Комітету з питань етики стосовно неетичної поведінки експерта з акредитації освітніх програм Верещагіної-Білянської Олени Євгенівни від 7 травня 2020 р.

Рішення Комітету з питань етики за зверненням директора Інституту гастроентерології НАМН України Степанова Ю.М щодо можливого порушення академічної доброчесності у наукових роботах проф. Губергріц Н.Б. та к.мед.н. Крилової О.О. від 7 травня 2020 р.

Рішення Комітету з питань етики за зверненням головного редактора Київського бюро Радіо Свобода Кузнецової І.С. щодо можливого порушення академічної доброчесності у тексті дисертаційного дослідження Портнова А.В. «Становлення і розвиток конституційного судочинства в Україні: теоретичні та практичні проблеми», Київ 2009. від 12 березня 2020 р.

Рішення Комітету з питань етики за зверненням Хворостяного Б.С. щодо можливого порушення академічної доброчесності у тексті дисертаційного дослідження Бабікова О.П. «Кримінально-правова характеристика пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі юридичної особи приватного права» від 12 березня 2020 р.

Мотивувальний висновок Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 1 жовтня 2019р.

Окрема думка Євстіфеєва М.І. щодо рішення Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 24.07.19

Мотивувальний висновок Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 24.07.19

Рішення Комітету з питань етики стосовно співробітника Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Пархоменко Т. С.

Рішення Комітету з питань етики стосовно звинувачень у плагіаті членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти