Меню Закрити

Оновлена редакція проекту Положення про акредитацію освітніх програм

В період з 6 по 18 травня зусиллями членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, разом із співробітниками секретаріату, опрацьовано зауваження і пропозиції, які були подані від фізичних і юридичних осіб до попередньої редакції проекту “Положення про акредитацію освітніх програм”.

Пропонуємо до розгляду оновлену редакцію, обговорення якої включено до Порядку денного спільного засідання Агентства і Ради ректорів 21 травня 2019.

У порівняльній таблиці відображено ці пропозиції і рішення, які були прийняті по кожній. Крім пропозицій, які подавалися через МОН, окремі пропозиції були надіслані напряму  до Агентства. Останні не відображені в таблиці, але лягли в основу пунктів проекту Положення, які зазначено відміткою “нова редакція”. Національне агентство висловлює свою вдячність всім зацікавленим особам, які своїми конструктивними пропозиціями допомогли покращити цей документ.