Меню Закрити

Відбір експертів

31 травня 2019 р. стартує конкурсний відбір експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Запрошуємо вас робити покращення та зміни вищої освіти разом!

Національне Агентство із забезпечення якості вищої освіти розпочало активну роботу на початку 2019 року. Ми створюємо і впроваджуємо нову систему акредитації освітніх програм, базуючись на Європейських стандартах і кращих практиках.

Ключовим елементом акредитації освітніх програм є оцінка діяльності закладу вищої освіти за цією програмою незалежною виїзною експертною групою. Такі експертні групи складатимуться з трьох осіб: двох авторитетних викладачів, у яких є досвід освітньої діяльності за відповідною спеціальністю і одного авторитетного представника студентства, у якого є досвід навчання за відповідною спеціальністю (в т.ч. аспіранти, якщо мова йде про акредитацію програм третього рівня вищої освіти).

Ми оголошуємо конкурсний відбір експертів. Заявки-анкети приймаються з 31 травня до 28 червня 2019 року:

 • Для експертів-викладачів (науково-педагогічний, науковий працівник ЗВО, Національної академії наук України, національної галузевої академії наук України, наукової установи) – Заявка-анкета 1 (онлайн)  (клікніть для переходу);
 • Для експертів-студентів (здобувач освіти на момент подання анкети) – Заява-анкета 2 (онлайн) (клікніть для переходу).

Етапи даного відбору та формування реєстру експертів (детальніше – у Порядку про відбір експертів):

 • Перевірка заяв та документів;
 • Телефонне інтерв’ю за потреби;
 • Тренінг та тестування (наразі орієнтовно в період липень-серпень).

Опис роботи експерта:

Після відбору, навчання та тестування ми прагнемо створити “пул” із тисячі кваліфікованих експертів, готових якісно проводити акредитаційні експертизи по освітніх програм по всіх спеціальностях.

Експерт, якому доручена участь в акредитаційній експертизі, оцінюватиме поданий закладом вищої освіти звіт самоаналізу освітньої програми на предмет відповідності цієї програми критеріям, викладеним у Положенні про акредитацію освітніх програм. Далі експерт вивчатиме освітню діяльність закладу вищої освіти за цією програмою під час виїзду з експертною групою до закладу, і на основі зібраної інформації готуватиме звіт з аналізом та пропозиціями щодо покращення якості реалізації відповідної освітньої програми.

Діяльність експерта (зокрема щодо вимог до етики поведінки і академічної доброчесності) регулюватиметься затвердженими положеннями Національного Агентства. Робота експерта оплачуватиметься відповідно до цивільно-правового договору.

Як ми бачимо портрет ідеального експерта:

 • бажання та спроможність об’єктивно, відповідально та незалежно оцінювати та аналізувати;
 • експертість (авторитетність) за своєю спеціальністю:
  • для науково-педагогічних, наукових працівників: наявність відповідного наукового ступеня та/або наявність відповідного вченого звання та/або наявність відповідної базової вищої освіти та/або перебування у групі забезпечення відповідної спеціальності у закладі вищої освіти протягом 5 років до дня подання документів для участі у відборі;
  • для здобувачів вищої освіти: навчання на освітній програмі за цією або суміжною спеціальністю та/або наявність вищої освіти, здобутої раніше за цією або суміжною спеціальністю
 • дотримання вимог академічної доброчесності;
 • вільне володіння державною мовою;
 • успішно пройдені тренінги (в т.ч. виїзні) та тестування для набуття необхідних знань процедур і критеріїв акредитації освітніх програм;
 • готовність до ретельного вивчення звітів про самооцінку, підготовленими співробітниками закладів вищої освіти, які відповідають за реалізацію відповідної освітньої програми;
 • готовність до участі в роботі експертної групи під час декількаденного виїзду до закладу вищої освіти для збору інформації про якість освітньої діяльності цього закладу за відповідною освітньою програмою та об’єктивного звітування опісля;
 • перевагою (не обов’язковим критерієм) є наявність досвіду викладання чи навчання за кордоном, досвід співпраці з міжнародними акредитаційними агентствами, навчання та/або сертифікація по стандартах ESG 2015;
 • спроможність консультувати та рекомендувати покращення (ми не караючий орган!).

Що ми пропонуємо:

 • можливість бути залученим до покращення якості вищої освіти в Україні;
 • навчання та сертифікацію експертів за програмою тренінгів;
 • організаційну підтримку для оцінки програм, зокрема ретельно підготовлені методичні рекомендації, які надаватимуться експертам перед кожним виїздом до закладу вищої освіти;
 • разовий гонорар за якісно виконану роботу без відриву від основного місця роботи чи навчання.

Зауважте, що в процесі подання заявки Вам потрібно буде подати мотиваційний лист (не в додатку, а у формі), а також прикріпити резюме та документ, що підтверджує ваш статус/категорію (потенційний експерт-викладач чи експерт-студент).

Для зручності підготовки анкети надаємо вам зразок форми заяв для ознайомлення:

Заява 1 (для експерта-викладача)

та Заява 2 (для експерта-студента).

Прохання не плутати даний конкурсний відбір експертів з конкурсом експертів для формування галузевих експертних рад ГЕР. Наразі в Національному агентстві оголошено два паралельні конкурси: на експертів та на експертів  ГЕР. Зацікавлені особи можуть подавати документи на обидва конкурси одночасно, але зауважимо, що члени ГЕР не можуть брати участь у роботі експертних груп з акредитації освітніх програм.

Контактна адреса для питань:
Відділ по роботі з експертами experts@naqa.gov.ua

З повагою,

секретаріат Національного Агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Допоміжні посилання на матеріали:

Порядок відбору експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитацій освітніх програм;

Стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG);

Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими ви особа може бути експертом – для підтвердження кваліфікації по спеціальності;

Проект положення про акредитацію освітніх програм (очікуємо затвердження незабаром);

Сайт Національного агентства – www.naqa.gov.ua.