Меню Закрити

ДОНАБІР кандидатів-здобувачів вищої освіти

Запрошуємо здобувачів вищої освіти робити покращення та зміни вищої освіти разом!

Національне Агентство із забезпечення якості вищої освіти незабаром розпочинає новий  процес акредитації освітніх програм, який побудований на сучасній парадигмі та Європейських стандартах і кращих практиках європейських країн. До цього процесу рівноправно залучені представники освіти, студентства та бізнесу. Одним із етапів аналізу освітніх програм є оцінка незалежною експертною групою, яка складатиметься з трьох осіб: двох представників освіти та одного представника здобувачів освіти.

Заохочуємо вас стати експертом із оцінки освіти, експертом з покращень та відповідальним учасником освітнього середовища.

  Етапи відбору експертів та формування експертної групи:

 1. Оцінка заяв та підтверджуючих документів;
 2. Телефонне інтерв’ю за потреби;
 3. Навчання: онлайн курс з тестуванням та очний дводенний тренінг з тестуванням;
 4. Формування експертної групи на необхідну програму (ретельне вивчення експертами самоаналізу закладу, виїзд до закладу, аналітичний звіт).

Як ми бачимо портрет ідеального експерта:

 • бажання та спроможність обґрунтовано та незалежно аналізувати та рекомендувати покращення;
 • експерт-студент в своїй галузі/спеціальності;
 • активний учасник студентського та/або громадського та/або освітнього чи наукового середовища;
 • парадигма мислення “по-європейськи” з бажанням покращити, а не покарати;
 • готовий інвестувати в свій розвиток як професійного експерта;
 • готовий до ретельного вивчення звітів та декількаденних виїздів до закладів, та відповідного об’єктивного обґрунтованого аналізу;
 • розуміється в процесі нової акредитації, критеріях оцінки, меті проведення акредитації освітньої програми та правах і обов’язках експерта;
 • перевагою (не обов’язковим критерієм) є наявність досвіду навчання за кордоном, попереднього досвіду/навчання щодо якості вищої освіти або досвіду співпраці з міжнародними організаціями;
 • дотримувався і дотримується вимог академічної доброчесності;
 • вільно володіє державною мовою.

Що ми пропонуємо:

 • разом будувати та втілювати систему чесного професійного нового покращення вищої освіти;
 • навчання та сертифікація кваліфікованих експертів (здобувач освіти може бути експертом протягом року після здобуття диплому);
 • організаційну підтримку для оцінки програм;
 • фінансову компенсацію виконаної роботи, де за одну таку експертизу (аналіз звіту, виїзна експертиза до закладу до трьох днів, формування звіту з оцінкою та рекомендаціями) експерт отримуватиме біля 8 000 грн до оподаткування та додатково відшкодування витрат на відрядження.

Якщо Ви вважаєте себе відповідним кандидатом на цю посаду, заохочуємо вас подавати свою анкету тут. (клікніть для переходу)

Зауважте, що в процесі подання заявки за цією формою потрібно надрукувати свій мотиваційний лист, прикріпити своє резюме та довідку закладу, підтверджуючу ваш статус здобувача освіти (стандартна довідка закладу з датою видачі). Ці документи радимо підготувати заздалегідь.

З повагою

секретаріат Національного Агентства із забезпечення якості вищої освіти.

 Допоміжні посилання на матеріали:

 1. Положення про акредитацію освітніх програм, розроблений Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти;
 2. Критерії оцінювання якості освітньої програми;
 3. Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми;
 4. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG2015)
 5. ПОРЯДОК відбору та ведення реєстру експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитацій освітніх програм
 6. Сайт Національного Агентства.